Het Evangelie

De drie punten die wij net hebben gelezen is het beknopte van wat het evangelie inhoud.

  1. Jezus is de Messias (Redder, genezer, verzoener)
  2. Christus is opgestaan uit de dood
  3. Hierdoor kunnen wij gered worden

Wij moeten begrijpen dat dit natuurlijk niet alles is over ons Christelijk leven. Maar dit is wat ik geloof dat van belang is aangaande het evangelie. Het woord “Evangelie” betekent het goede nieuws. Dit houd in dat wat wij mensen vertellen goed nieuws moet zijn, wat wij vertellen zou mensen hoop moeten geven. het evangelie is geen verkooppraatje waar wij mensen mee overhalen om ons geloof aan te nemen. Wij kunnen hoe hard wij ons best ook doen mensen niet overtuigen, maar het is de Geest van God die mensen de overtuiging geeft.

Vaak leggen wij ook de nadruk op het bekeren, maar het woordje bekeren betekent simpelweg om anders te leren denken. Het is vergelijkbaar als ik naar een psycholoog ga en mijn situatie uitleg en deze zegt “de manier hoe je bezig bent geweest niet werkt , laat mij jou helpen anders te leren denken zodat je ook goede resultaten zal hebben”. Meestal heeft het woord bekeren bij gelovigen een ondertoon van “bekeer je, want anders”, en dit is niet hoe Jezus het bedoeld heeft.

Het evangelie is niet alleen het stukje God, bekering en de hemel. Het is het gehele verhaal van de schepping, mensheid, zonde, hoop, redding, vernieuwing, toekomst, etc. In het gehele verhaal van het evangelie is er één ding wat centraal staat en dat is de persoon Jezus Christus. Hoe wij ook iemand het evangelie willen vertellen, zorg er altijd voor dat Jezus centraal is. Het centrale punt is altijd dat Jezus de hoop van de mensheid is door Zijn dood en opstanding, en hierdoor kunnen wij redding/vernieuwing ontvangen. 

Het is jammer genoeg niet mogelijk om een script te maken hoe het evangelie te verkondigen omdat wij te maken hebben met mensen. Elk mens heeft een andere achtergrond, een ander cultuur, een ander denkwijze, een ander manier van leven. En hierom is het belangrijk om jezelf te laten leiden doormiddel van de Heilige Geest en gebed. Maar vergeet nooit dat Jezus het centrale punt is van het evangelie en dat het altijd goed nieuws moet zijn. Onze oprechte houding en gedrag zal voor ons de deur open maken zodat wij het evangelie kunnen delen. Als laatste wil ik u bemoedigen om niet bang te zijn maar vrijmoedig wat het woord zegt in:

1 Kor. 1:18

Het bericht dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren. Maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God.