Onze houding

Onze houding bij het bereiken van mensen is heel belangrijk. Wij willen mensen niet afschrikken met een agressieve of vrome voorkomen. Het eerste wat belangrijk is voor onze houding is het hebben van een hart van gebed. 

Lukas 10:2

Hij zei tegen hen: “De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders stuurt om de oogst binnen te halen.

Joh. 16:8

En als Hij gekomen is, zal Hij de mensen overtuigen. Hij zal hen ervan overtuigen dat ze ongehoorzaam zijn aan God, dat God rechtvaardig is en dat Hij zal rechtspreken.

Ten tweede is het belangrijk wanneer wij een vredelievend persoon hebben gevonden om voor deze persoon te bidden. Want het is de heilige Geest die mensen overtuigd dat ze redding nodig hebben. Met gebed word niet bedoeld door persoonlijk voor de persoon te bidden, maar wanneer u alleen bent en bid. 

Mat. 6:6

Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.