Scherpzinnig als een slang met de onschuld van een duif

Mensen zijn niet moeilijk te bereiken. Het grootste probleem is dat wij niet weten hoe en hierdoor uiteindelijk meer kwaad doen dan goed. 

Slangen

Wanneer wij slangen bestuderen zullen wij ontdekken hoe slim deze dieren zijn. Slangen springen niet ineens op je om je aan te vallen. Wat wij hiervan leren is dat wij mensen niet ineens moeten bespringen met het evangelie. Een slang is zo scherpzinnig dat je pas doorhebt dat er een slang in de buurt is wanneer deze voor je ligt of gebeten heeft. Dan zijn we vaak al te laat om te reageren. Er zijn vier kenmerken van slangen waarvan wij kunnen leren hoe mensen te bereiken.

  1. Een slang heeft de mogelijkheid tot camouflage

Een slang past zich aan zijn omgeving aan. Gedraag je dan niet anders normaal door opeens heel hoogmoedig over te komen. Wees gewoon jezelf zonder te zondigen door mee te doen aan dingen waarvan je weet dat het niet goed is. Je hoeft bepaalde plaatsen niet te vermijden tenzij het plaatsen zijn die jou in verleiding brengen. Sommige gelovigen doen hun best om geïsoleerd te leven van de wereld, maar dit is niet wat God wilt van ons.

Joh. 17:14-15

Ik heb hen gezegd wat Ik van U moest zeggen. En de mensen die Mij niet geloven, haten hen. Want ze horen niet bij hen. Ze zijn niet hetzelfde als zij. Net zoals Ik niet hoor bij de mensen die niet geloven en Ik niet ben als zij. Ik vraag U niet dat U hen uit de wereld weghaalt. Maar Ik vraag U dat U hen goed zal beschermen tegen de duivel. 

  1. Een slang kan elke situatie aan

Je zult slangen op de raarste plaatsen vinden en in de kleinste ruimten. Een slang heeft de mogelijkheid om zijn flexibele lichaam aan te passen aan kleine ruimtes. Dit betekent dat wij flexibel moeten zijn om mensen te bereiken. Er is altijd een verleiding wanneer men gelovig word om zich af te zonderen van de wereld en mensen waar je vroeger mee omging. Maar wij moeten ons niet laten verleiden door niet meer om te gaan met mensen die wij kennen. Wees flexibel en maak tijd voor vrienden, familieleden en mensen die je leert kennen. Ontmoet mensen waar ze zich bevinden, in welk levenswandel ze dan ook op dat moment leven.

 Je leest in het nieuwe testament dat Jezus overal heen ging. Je vond Hem op bruiloften, synagoge, bij mensen thuis en in verschillende steden. Je hoeft niet een speciale manier te zijn of gave te hebben om mensen te kunnen bereiken. 

Wees als een slang en vermeng je in elke situatie en omgeving. Misschien denk je “hoe kan ik nou als een slang zijn?” Vergeet alleen niet dat het Jezus was die zei “wees als een slang.” Slangen worden niet altijd gezien als kwaadaardige dieren. Integendeel, wij kunnen juist veel leren van slangen. Een slang word meestal als een listig dier gezien in de negatieve zin, maar er zijn ook veel positieve eigenschapen van slangen die wij vaak niet willen erkenen. In de flexibiliteit van de slang leren wij ook dat wij over allerlei onderwerpen zouden kunnen praten met de wijsheid van God. Wij hoeven niet bang te zijn om ons overtuiging te delen met anderen of bepaalde onderwerpen vermijden.

1Kor. 9:19-23

Ik ben wel een vrij mens, maar toch heb ik jullie allemaal als een slaaf gediend. Zo hoopte ik zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. Bij de Joden heb ik als een Jood geleefd, om Joden voor de Heer te winnen. Bij de mensen die zich aan de wet van Mozes houden, heb ik me ook aan de wet van Mozes gehouden. Zo hoopte ik hen voor de Heer te winnen. Bij de mensen die de wet van Mozes niet kennen, leefde ik zelf ook niet volgens de wet van Mozes. (Maar natuurlijk leef ik voor God niet zonder de wet, want ik houd me aan de wet van Christus.) Zo hoopte ik die mensen voor Christus te winnen. Bij zwakke mensen heb ik geleefd alsof ik ook zwak was, om die zwakke mensen voor de Heer te winnen. Ik heb mij altijd aan alle mensen aangepast. Zo hoopte ik er in ieder geval een paar te kunnen redden. Ik heb alles over voor het goede nieuws. Alleen zó kan ik er ook zelf van genieten.

Wees normaal en lach een beetje, wees vriendelijk en stel je niet gereserveerd op. Als Christen leven wij met Goddelijke principen, maar ga niet uit de hoogte doen. Deel de  kennis van het woord van God zonder continu te zeggen “de Bijbel zegt of God zegt’’.

  1. Hoe pas je jezelf aan

Wanneer een slang zijn eten heeft gevangen zien wij vaak dat het gevangen dier groter is als de slang. Een slang zal zijn mond en zichzelf uitstrekken om zijn eten in te slikken en te verteren. Jezus zegt wees als een slang door te denken dat niemand onbereikbaar is. Misschien denk je wel dat een bepaald persoon onbereikbaar is voor God en je nooit invloed zou kunnen uitoefen op deze persoon. Iedereen heeft God nodig en iedereen is op zoek in een  of andere manier naar God. Een slang is nooit bang voor de grote van het dier welke deze wil eten. Wees dan niet angstig als God jou leid om iemand te bereiken.

Lukas 1:37

Want voor God is niets onmogelijk.

  1. Een slang bestudeerd zijn prooi

Wanneer een slang achter zijn prooi aan gaat, valt hij nooit direct aan. Een slang neemt de tijd om zijn prooi te bestuderen. Hij kijkt bijvoorbeeld naar een vogel hoe het vliegt, hoe het springt, waar en hoe het land, hoe ver het springt, wanneer het eet. Een slang ligt meestal tussen 5 tot 10 uur zijn prooi te bestuderen voordat het aanvalt. Wees geduldig om familieleden, vrienden, collega’s en kennissen te bestuderen zodat je ze op het juiste moment kan benaderen. Het kan soms heel lang duren voordat je deze mensen kan bereiken en de ruimte krijgt om het evangelie te delen. Wees geduldig en bid voor deze mensen totdat door Gods genade ze open zijn om het evangelie te horen. En zelfs dan nog is het aan de Heilige Geest die hen de overtuiging zal geven.

Joh. 16:8

En als Hij gekomen is, zal Hij de mensen overtuigen. Hij zal hen ervan overtuigen dat ze ongehoorzaam zijn aan God, dat God rechtvaardig is en dat Hij zal rechtspreken.

Duiven

De duif is het zinnebeeld van vreedzaamheid. Duiven zijn hele gevoelige dieren die niemand kwaad doen. Ze gaan altijd uit uw weg om u niet te hinderen. Ze zijn ook hele slimme dieren en dit niet enkel door hun bekwaamheid om hun weg terug naar huis te vinden. Duiven werden vroeger gebruikt voor de post, geleide raketten, kwaliteitsinspecteur, spotter bij zoekacties, verkenner bij patrouilles, bij medisch onderzoek en voor de sier. Maar wat kunnen wij leren van duiven om mensen te bereiken?

1.Compassie

De duif wordt in Hooglied van Salomo wel eens aangehaald om liefelijkheid aan te duiden en tedere gevoelens uit te drukken.

Hooglied. 1:15 

Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven .

Wij behoren compassievolle mensen te zijn die zich kunnen inleven in het menselijk lijden.We behoren, zorgzame, liefdevolle mensen te zijn. Mensen met een diep verlangen en inzet om het emotionele welzijn en geluk van een ander te beteren, zelfs als dit moeilijk is om dat te doen. 

Het is liefde die zich openstelt voor de pijn van een ander en de inzet om deze pijn te verzachten door beschikbaarheid, bescherming, begrip en troost. We lezen verschillende keren dat Jezus door compassie werd bewogen in de Bijbel en menselijk lijden tegemoet kwam.

Mat. 9:36

Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.

Mat. 14:14

En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken.

2. Oprechtheid

Duiven zijn ook een beeld van de innerlijke ziel oprechtheid, en de zachtmoedigheid van de gelovigen. Wij behoren oprechte mensen te zijn die werkelijk geven om de mensen, en niet alleen oprecht zijn om ze te bereiken. Duiven zijn gevoelige vogels die direct door hebben als er gevaar of dreiging is. Wij behoren dan ook gevoelig te zijn en oprecht liefde hebben voor de mensen die wij willen bereiken. In deze zin is het bereiken niet het doel maar het delen van onze leven met onze naasten. Onze naasten zullen dan automatisch onze welgemeende liefde ervaren, en hierdoor open staan voor wat wij te zeggen hebben over onze liefdevolle God.

Matt 10:16

Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven, weest dan voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven.