Wat betekent het om een Christen te zijn

Voor wij mensen willen bereiken voor God is het belangrijk om te begrijpen wat ons geloof inhoud. Veel mensen zien het Christendom als één van de vele filosofieën en religies die bekend zijn vanuit de oudheid, maar het Christendom is geen filosofie en geen religie zoals wij dat vandaag de dag verstaan. De reden waarom het Christendom geen filosofie of religie is zoals wij dit vandaag de dag kennen is omdat het Christendom een openbaring is door God zelf aan de mens.

Vaak vanuit het oogpunt van religie word God gevisualiseerd als wonende in de hemel en de mens leidende op aarde. God word gezien als een veeleisende heerser en voldoening zoekend bij de mens. De mens word vaak gezien als een schepsel wat leeft in zwakte en ziekte op aarde in een gevallen staat. Hierdoor bestaat er een kloof tussen mens en God waarvan er van de mens verwacht word deze te overbruggen. Er word gelooft dat wij deze kloof kunnen overbruggen doormiddel van religie. Vele rituelen en ideeën worden er bedacht en al eeuwen in stand gehouden door de vele tradities van religie. Inplaats van het overbruggen van de kloof word de scheiding tussen mens en God alleen maar groter en onbereikbaarder. 

Volgens een andere opvatting voelt de mens zich machteloos in het universum en heeft hij een machtige God nodig om hem in zijn zwakheid te helpen. Bij deze manier van denken schept God niet de mens, maar de mens schept een God die zijn probleem voor hem oplost. Religie word altijd gebruikt als een middel om een God te behagen in het voordeel van de mens. Velen beschouwen deze manier van denken als een misleiding die de mens overhaalt om zijn hoop over te dragen aan een toekomstig leven in eenheid met God. Hierdoor zetten sterke machten druk op de mens doormiddel van religie. Het Christendom is compleet iets anders dan deze opvattingen en theorieën. Wij kunnen het Christendom niet begrijpen of toepassen door de denkwijzen van religie zoals wij die hedendaags kennen. 

In het Christendom word God niet gezien als het absolute of onbereikbare doeleinden van de mens, maar een levende persoon die in gemeenschap is met de mens. In het christendom word het probleem van de mens niet opgeschoven naar de de toekomst. Ook word het probleem van de mens niet afgeschoven op God als een onpersoonlijke onbereikbare macht. In het Christendom wordt de toekomst in het heden geleefd en begint het koninkrijk van God in dit leven. Wij wachten niet op het einde der tijden maar leven het einde der tijden nu door Christus Jezus.  Wij leven het leven wat verwacht word na de wederkomst van Christus nu. Want Hij is het begin, het einde en de toekomst waar wij naar uit kijken. En door het leven met Christus nu leven wij het leven waar wij op hopen en verwachten. 

1 Petrus 1:20-21

Hij was er al vóórdat de wereld werd gemaakt. Maar pas nu, aan het eind van de tijd, is Hij voor ons gekomen. God heeft Hem teruggeroepen uit de dood en weer levend gemaakt. Daarna heeft Hij Hem alle hemelse macht en majesteit gegeven. Hij wilde dat jullie door Jezus helemaal op God zouden vertrouwen.

Johannes 17:3

Het eeuwige leven is dat de mensen U kennen, de enige echte God, en Jezus Christus die U heeft gestuurd.

Wij leven het toekomstige verwachte leven nu waardoor wij elke dag de eeuwigheid omhelzen. Hierdoor leven wij het verleden, heden en toekomst in wezen in één ongebroken eenheid. Het Christendom word hierdoor niet geleefd als een uitstelling voor het menselijk probleem in afwachting van de toekomst. Het Christendom brengt leven en transformeert onze samenleving. Wanneer wij het Christendom leven zoals het bedoeld is in de Heilige Geest, is het een eenheid tussen God en mens zowel in de hemel als op aarde,  zowel voor de levenden en de doden. Enkel en alleen op deze manier worden de menselijke problemen die zich voordoen werkelijk opgelost.