Woordstudie

Nieuwe Testament Grieks voor evangelie

G2097 Euaggelizo Predikken, predik het evangelie, goed nieuws brengen, blijde boodschap tonen, blijde boodschap brengen, verkondigen, verklaren, blijde boodschap verkondigen

G2098 Euaggelion Evangelie, Evangelie van Christus, Evangelie van God, Evangelie van het koninkrijk

G4283 Proeuaggelizomai vooraf goede berichten aankondigen of beloven

Woordenboek voor evangelisatie

In het Nieuwe Testament duidt ‘evangelie‘ op de ‘goede boodschap’ die door Jezus Christus is verkondigd. ‘Evangelie‘ is in de christelijke traditie bovendien de aanduiding van een boek dat de grote betekenis van Jezus’ levensloop voor het heil van de mensen schetst. (letterlijk: blijde boodschap) leer, prediking van Christus. 

Elk van de vier Bijbelboeken die het leven en de leer van Christus bevatten: Het evangelie van:

Mattheus

Markus

Lucas 

Johannes