Biynah

Discipelschapscursus

                                                          

Welkomst boodschap

Mattheüs 28:19-20 (HTB)

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd.  En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

In navolging van de opdracht van Jezus zoals hierboven verwoord, zien wij van Biynah het als onze opdracht om gelovigen te helpen groeien tot toegewijde volgelingen van Christus. Wij heten u welkom en wensen u veel succes op deze reis die wij samen zullen afleggen tot volwassenheid.

Wat is Biynah?

Biynah is het Hebreeuwse woord voor wijsheid. Bijbels word het woord wijsheid uitgelegd als;

 • Toegepaste kennis
 • Begrip
 • Kennis
 • Veel betekenend
 • Volmaakt

Biynah is een drie jarige discipelschapscursus die zich richt op het geven van een solide Bijbelse basis voor het leven van elke gelovige.

Wat is het doel van Biynah discipelschapscursus?

Het doel van Biynah discipelschapscursus is om effectief onderwijs en training te geven op afstand of persoonlijk in groepen. Wij van Biynah geloven dat een ieder een leider kan zijn in zijn omgeving, maar zonder een goede Bijbelse opvoeding word dit heel moeilijk. Biynah is een drie jarige cursus die men zowel theoretisch als praktisch klaarstoomt, om als gelovigen invloed uit te oefenen in uw persoonlijk leven en uw omgeving voor het koninkrijk van God. De lessen zijn zo geschreven dat een kind die begrijpend kan lezen deel kan nemen. U hoeft fysiek niet naar een Bijbelschool te gaan om u kennis te geven hoe met God te wandelen. U kunt dit met Biynah doen vanuit huis in uw eigen tijd en tempo.

Wie is Biynah

Biynah is opgericht door twee mensen met een passie voor deze generatie om gelovigen tot volwassenheid te brengen in Christus. John en Vaneska Eisden zijn woonachtig in België met hun 5 kinderen. Beiden hebben ze hard moeten knokken voor degelijke onderwijs en begeleiding toen ze Christenen werden. Hieruit is de passie ontstaan om een cursus te ontwikkelen waar velen klaarmaakt worden voor hun toekomst met Christus. Er zijn heel veel andere Christelijke cursussen, maar wat Biynah onderscheid is dat het toepasbaar en combineerbaar is met uw persoonlijke leven.

Hoe is Biynah ontstaan

Biynah discipelschapscursus is zowel theoretisch al praktisch. Het begon allemaal met een openbaring die ik jaren geleden heb ontvangen van de Heer over het proces van onze Christelijke groei.

Dit is een plaatje van de tabernakel. Hoe de tabernakel werd gebouwd en eruit zag is allemaal te vinden in Exodus 24 tot 40voor diepere studie. We zien dat de tabernakel  uit 3 delen/fases bestaat.

 1. De voorhof
 2. Het Heiligdom/Heilige
 3. Het Heilige der Heiligen

Het visoen

Een middag tijdens gebed werd ik meegenomen naar een bepaalde plaats wat voor mij totaal onbekend was. De Heer liet mij zien dat dit de tabernakel was en leidde mij door de tabernakel heen. Hij liet mij de 3 delen/ fases zien en vertelde bij elke gedeelte waar het voor stond. Toen dit gebeurde had ik alleen gehoord van de tabernakel, maar nooit over gelezen of mij erin verdiept.

 • Fase 1 DeVoorhof

Toen stonden wij ineens in de “Voorhof”. Op dat moment vertelde de Heer allemaal kenmerken van het Voorhof. Hij zei: “plaats van dankzegging,

plaats van feesten vanwege onze redding, nieuwe geboorte, het bloed dat reinigt, verlost van de grip van duisternis, nieuw leven en blijdschap” .Dit was een plaats waar veel dingen gebeurde, veel mensen aanwezig waren en er veel geluid om mij heen was. Er gebeurde van alles, vooral het feest vieren. Toen nam Hij mij mee naar iets wat leek op een deur en eruit zag als een grote zware doek.

 • Fase 2 Het Heiligdom/Heilige

We stonden ervoor en het was op dat moment alsof de Heer zei “kies ervoor om er binnen te gaan”. Het was niet een beslissing die je zomaar neemt, als bij de Voorhof het geval was. We gingen op een gegeven moment naar binnen en ik kwam in een afgesloten ruimte waar ik alleen was. De Heer had mij  naar de Heiligdom gebracht. De Heer vertelde mij dat er allemaal attributen waren voor het reinigen van mijzelf. Toen noemde Hij allemaal kenmerken van het Heiligdom op. Hij zei: “Plaats van verandering, toepassen van het kruis, plaats waar je getest word, plaats van wereldse verleiding, vele attributen van reiniging, het af handelen met de ziel, wildernis/woestijn, keuze maken om volwassen te worden”.

Opeens leek het alsof de Heer weg was, ik bemerkte Zijn aanwezigheid wel maar ik zag Hem niet meer. En op dat moment gebeurde er van alles met mij. Ik hoorde buiten de Voorhof, hoe mensen blij waren en feest vierden en plezier hadden. Maar ik was alleen in Het Heiligdom. Ik kon ook een andere grote doek zien hangen aan de andere kant van Het Heiligdom en wist dat daar achter ook iets was. Ik hoorde daar ook geluid uit komen, maar kon dat niet plaatsen. Ik ervoer dat ik een keus moest maken terug gaan of verder gaan. Ik had terug kunnen gaan, maar wist dat ik verder moest en wilde hierdoor niet terug. Op een gegeven moment ging ik op de grond zitten om na te denken en besloot om toch maar op te staan en uit te vinden hoe ik verder kon komen. Ik ging naar elk attribuut en deed wat ik moest doen om verder te komen. Op een gegeven moment ervoer ik dat ik nu door de andere deur moest (het grote doek aan de andere kant van Het Heiligdom). Ik bemerkte dat hoe dichterbij ik kwam hoe meer ik in elkaar zakte. Het werd mij duidelijk dat ik nederig moest zijn om de Heilige der Heilige te betreden en kon alleen kruipend naar binnen (dit is niet letterlijk maar symbolisch).

 • Fase 3 Het Heilige der Heiligen

Toen ik  de Heilige der Heilige binnen ging, zag ik voor mij op de grond allemaal mensen zitten in een halve cirkel voor de troon van de Vader. Jezus stond voor de troon en sprak de mensen toe. De kenmerken: Hij gaf tot mijn verbazing geen onderwijzing of uitleg over de bijbel, maar gaf de mensen opdrachten om uit te voeren op aarde en vertelde over dingen die gecorrigeerd moesten worden.Hij sprak met illustraties (met veel gebaren als een toneel speler) en de Vader die keek toe en knikte zo nu en dan, maar als Hij sprak dan leek het net alsof je binnenste buiten gekeerd werd en je voelt het tot in je botten. Je hele wezen overeenstemde met wat Hij zei. Je kon in de Heilige der Heilige door de Glorie niet staan. De Heilige Geest was alom tegenwoordig in de Heilige der Heilige.

In dit visioen Had de Heer mij uitgelegd dat er een drievoudig patroon was in onze Christelijke groei en de kenmerken. Hierna kreeg ik 3 lange lijsten met onderwerpen die men moest leren wat de drie fases representeerde. Dit is een kleine voorbeeld van de lessen die ik kreeg in het engels geschreven:

De heer bemoedigde mij hierna met dit schriftgedeelte;

 Hebreeën 5:12(HTB)

Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zover teruggevallen dat de eerste beginselen van het christen-zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net babyʼs die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken.

Ondanks door vele theologen vermeld word als commentaar op dit schriftgedeelte dat het hier een periode betreft van 30 jaar, sprak de Heer dat de cursus 3 jaar maar nodig had. De gelovigen die aangesproken werden waren al 30 jaar Christen maar begrepen nog steeds niet de beginselen van hun geloof. Met deze cursus van drie jaren kunnen pas wedergeboren gelovigen groeien naar volwassenheid. Na deze 3 jaren zouden ze instaat kunnen zijn om nieuwe wedergeboren gelovigen hetzelfde te onderwijzen tot   volwassenheid. Dit houd in dat u niet tientallen jaren nodig heeft om een volwassen christen te worden. Jezus liep zelf 3,5 jaar met Zijn discipelen waarna Hij ze de opdracht gaf om de kerk verder uit te bouwen, en ze veranderde de gehele regio en verder. Wat wel belangrijk is om te begrijpen is dat het niet alleen om de kennis gaat, maar ook uw levenswandel. Deze twee zijn de beide zijden van èèn munt. Zijn ze beiden niet aanwezig dan bent u nog niet volwassen genoeg om een ander te leiden in zijn groei proces. Begrijp ook  goed dat nadat u de cursus heeft afgerond het niet betekent dat  u een leraar bent, maar simpelweg de groei proces van een gelovige begrijpt en een ander kan helpen. U kunt naast de cursus altijd ervoor kiezen als u  geroepen bent om een leraar te worden om naar een Bijbelschool te gaan.

Alex gaat naar een pretpark

Alex is een zoon van rijke ouders die een eigen bedrijf hebben die kleding maken. Op een dag word Alex vroeg wakker gemaakt omdat hij en zijn ouders ergens naar toe gaan. Terwijl Alex zichzelf klaarmaakt ziet hij zijn ouders druk in de weer spullen klaarmaken en inpakken om in de auto te leggen. In stilte kijkt hij en vraagt zichzelf af waar ze heen gaan. Even later zitten hij en zijn ouders aan tafel te ontbijten en vraagt hij “waar gaan we naartoe?” Zijn vader antwoord en zegt “we gaan een weekendje weg naar een bungalow huisje naast een pretpark”. Alex kan zijn oren niet geloven en springt juichend op van zijn stoel en zegt “yes, yes, yes, we gaan naar een pretpark”. Nu dat Alex weet waar ze naartoe gaan helpt hij ijverig mee de spullen inpakken en de auto inladen. Nadat ze klaar zijn met inladen stappen ze in de auto om aan hun 3 uur lange reis te beginnen. In het begin is Alex super enthousiast omdat hij niet kan wachten tot ze aankomen bij de pretpark. Vol blijdschap zingt en dankt hij zijn ouders dat ze naar een pretpark gaan. Maar zoals bij vele kinderen is de besef van tijd nog niet volledig ontwikkelt, en hierdoor begint Alex zijn enthousiasme te veranderen in moeheid en ongeduld. Hij vraagt steeds aan zijn ouders hoe lang het nog gaat duren. Steeds krijgt hij hetzelfde antwoord te horen van zijn ouders “Nog heel even”. Alex kijkt uit het raam naar buiten en begint uit verveling bomen te tellen.

Even later kijken zijn ouders naar achteren en zien dat Alex in slaap is gevallen. De eerste borden met aanwijzingen naar het park beginnen al zichtbaar te worden merken Alex zijn ouders op. Ze besluiten Alex wakker te maken en zeggen “we zijn er bijna”. Alex word wakker en en kijkt slaperig om zich heen. Hij ziet nu ook de borden en beetje bij beetje begint zijn vreugde weer toe te nemen terwijl hij ontwaakt. Na 10 minuten rijden ziet hij in de verte de reuzenrad en een achtbaan. Het valt hem op dat ook steeds meer auto’s met gezinnen dezelfde richting op gaan. Vooral de blije gezichten van andere kinderen in de auto’s merkt hij op. Hoe dichterbij ze komen, hoe enthousiaster en blijer hij wordt, tot het moment dat zijn ouders de verlossende woorden zeggen “we zijn er”. Ze parkeren voor een klein huisje en stappen uit. Alex hoort nu het geluid van blijdschap wat komt van het naast gelegen pretpark. Geluiden van gelach, geschreeuw en een menigte mensen die plezier hebben. Hij kan niet wachten om naar het park te gaan en op te gaan in het plezier wat de mensen hebben. Snel laden hij en zijn ouders de auto uit en gaan naar het pretpark waar ze het hele weekend plezier hebben.

Feiten, geloof en ervaring

Bij dit punt zullen we de 3 fases nader uitleggen zodat u een beter beeld krijgt wat er van u verwacht wordt. De 3 fases worden onderverdeeld in hoofdonderwerpen met elk hun subonderwerpen, genaamd;

 1. Feiten
 2. Geloof
 3. Ervaring

Dit zijn praktische zaken waar wij vaak als Christenen tegen aan lopen. In de 3 fases word ook het verhaal van Alex duidelijk.

 • Feiten

God heeft alles voor de mens volbracht en hierdoor bestaan er dan enkele feiten waardoor de mens hier niets voor hoeft te doen. Men kan niet iets doen wat al volbracht is. Elk punt wat God volbracht heeft is volledig gedaan en compleet. De punten die God al volbracht heeft zijn dan de feiten. Deze feiten hoeven wij alleen aan te nemen en eigen te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Wij zijn kinderen van God
 • Wij hebben de Heilige Geest ontvangen
 • Wij zijn gerechtvaardigd

Begrijp goed dat deze punten feiten worden zodra u tot geloof bent gekomen. Als u nog niet tot geloof bent gekomen zijn er ook andere feiten die u de weg wijzen om tot geloof te komen. Dit zijn onderwerpen zoals; wat is wedergeboorte, wat betekent dopen, wat betekent het om gered te zijn, etc. Ondanks deze feiten al door God zijn volbracht is er toch èèn ding wat wij moeten doen. Wij moeten deze feiten aannemen en eigen maken. Dit betekent niet dat wij eraan moeten toevoegen maar simpelweg aannemen en eigen maken. Wij kunnen de feiten aannemen door te erkenen dat ze feiten zijn. De erkenning zal vanzelf komen zodra u de studies maakt en de Heilige geest u overtuigt. Dit is gelijk aan het moment dat Alex tot de ontdekking kwam dat ze naar het pretpark gingen.

 • Geloof

Geloof is de handeling die aantoont dat wij de feiten hebben aanvaard en erkend. Hier is waar het verhaal van Alex verder gaat en hij ijverig mee ging helpen met inladen en inpakken. Hierna begonnen hij en zijn ouders ook aan een lange reis die heel vermoeiend en frustrerend kon worden. In deze fase zullen we veel onderwerpen in praktijk moeten brengen. De tweede fase is een heel praktische oefen fase van verschillende onderwerpen. Er word niet verwacht dat u alles vlekkeloos kan maar dat u het wel in uw dagelijkse leven in praktijk brengt. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Gods liefde
 • Woede
 • Eerlijkheid
 • Lust
 • Vergeving

Voor velen zal deze fase het meest vervelende zijn omdat er heel veel confrontatie zal zijn met uzelf. Het zal zijn alsof er een spiegel voor u wordt neer gezet naast het woord van God en u uzelf bekijkt. U krijgt de keus met elke studie om te groeien, of om een klein kind te blijven. Het meest belangrijke punt van het volwassen worden is om ons denken te veranderen naar Gods denken.

 • Ervaring

Wanneer wij de feiten door geloof gaan praktiseren, zullen we uiteindelijk de feiten gaan ervaren in ons dagelijkse leven. De feiten worden onze realiteit. De feiten behoren namelijk God toe en de ervaringen zijn voor ons. In het verhaal van Alex is het gelijk als aankomen in het pretpark. Hij kan eindelijk alle feiten ervaren waar hij zo naar uitkeek. Hierna kunt u ook anderen helpen om volwassen te worden door ze te helpen door de eerste fase heen te komen.

Voor diegenen zich geroepen voelen om een leider te worden in het lichaam van Christus dan word de derde fase een intensief begeleidende proces. In deze fase word er door de bestaande leiderschap Gods aangezicht gezocht of dit Zijn wil is voor uw leven. Als God aangeeft dat u geroepen bent om een leider te worden, zal u intensief begeleid worden om uw vijfvoudige bedieningsgave uit te werken.

 • Apostel
 • Profeet
 • Evangelist
 • Pastor
 • Leraar

Wij van Biynah discipelschapscursus wensen u veel succes op deze reis die u zal beginnen en volbrengen.

Romeinen 12:2 (HTB)

U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.