Aanbidding moment

In geloof gaan staan, weten en vertrouwen op God. Hij zal ons leiden en ons leren de koren van de kaf te onderscheiden. Zag een beeld van een lelijke zwarte wezen die veranderde en in mensen trad. Deze wezen zal mensen (bekenden, familieleden, vrienden) manipuleren door zoete broodjes te verkopen ons te onderdrukken zodat wij de verdoemenis in gestuurd worden. Alsof we op een berg staan en ervan af geworpen worden. Dit alles staat voor dat de  duivel  zielen aan het zoeken is.

Toen sprak de Heer; Hoor mij aan, Hoor mij aan, Hoor mij aan. Laat u niet misleiden sprak de Heer. Keer in uw binnenkamer (jou hart) tot mij in dag en douw. Verblijf in mij en Ik verblijf bij u.

Johannes 15:9 NBG51

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.

Gods liefde is een koepel om ons heen die ons beschermd, onderwijst en leiding geeft. Velen zullen uit angst (Corona) en alle veranderingen hun geloof gaan verloochenen.

Toen gaf God een beeld over bijen die een meisje speels omringde en met de woorden “zo zoet als honing”. Wat Hij duidelijk maakte was dat wij in deze periode moeten rantsoeneren op zijn woord want er komt een tijd dat het nodig gaat zijn. Zijn woorden zullen dan zo zoet als honing zijn voor ons. Wat de Heer hiermee wilt duidelijk maken is dat wanneer er moeilijke en schaarse tijden zullen aanbreken wie in Hem verblijft zal daar geen hinder/moeilijkheden in vinden. Zijn woord zal een lamp voor onze voeten zijn, een helm voor onze hoofden en pantser voor onze borst.

Het is tijd dat een ieder sterk en standvastig in zijn geloof gaat moeten staan en in praktijk moeten uitvoeren “Walk the talk”. Wie ben jij en hoe groot is jouw geloof wanneer je in je binnenkamer bent?

Aanbiddingsavond

Wij begonnen de avond met gebed die een ieder op hun beurt deed. De Heer leidde ons naar een openings lied.

OPENINGSLIED
Holy are You Lord -> Terry Macalmon

BEELD: ZOUT VAN DE AARDE.
Zag een hele grote stenen oppervlakte met scheuren erin waaruit een walm uit kwam. De Heer zei het is zout. Jullie gelovigen zijn de zout van de aarde. En gaf de volgende bijbelvers Mattheüs 5:13. Het is tijd dat alle gelovigen niet alleen jullie van PH maar alle gelovigen gaan opstaan. Jullie zijn lang genoeg onderdrukt geweest. Het is nu tijd dat jullie zullen moeten gaan opstaan. Een ieder die zegt “ik geloof in God” zal nu moeten gaan staan maar standvastig gaan staan. Jullie zijn lang genoeg als een riet heen weer gewaaid van links naar recht van rechts naar links van voor naar achter en achter naar voor. Wie zegt “ik geloof in God” zal er nu voor moeten gaan staan zonder schaamte zonder aan de wereldse aspecten en maatstaven te willen voldoen. Of je nou alleen zou blijven of voor gek verklaard zou worden het is tijd om te laten zien waarin je gelooft en daarin te blijven staan. Want jullie zijn het zout en zout brengt eten op smaak. Daarmee bedoel Ik dat wanneer jullie standvastig blijven staan en jullie geloof uitdragen zullen jullie de ongelovige ook mee op smaak brengen. Zij zullen zien hoe jullie blijven staan in de deze moeilijke tijd. Zo zullen jullie meer en meer mensen aantrekken tot en voor Mijn Koninkrijk, zo zullen jullie meer en meer mensen de smaak geven om tot Mij te komen. Het is tijd het is tijd het is tijd dat jullie zullen gaan staan standvastig zullen moeten gaan staan. Arise arise arise !!!

DE HEER SPRAK WEER
Waar zijn jullie zo bang voor? Dat hetgeen waarin je gelooft niet krachtig of werkelijk zou gebeuren? Maar waar geloof je dan in? Ik zal het zeggen waar je angst vandaan komt waarom je bang bent om teleurgesteld te worden waarom je bang bent dat hetgeen waarin je gelooft niet krachtig genoeg zal zijn. Het is omdat je gelooft in je eigen en daar komt je angst vandaan. Mij behoort alle eer en lof toe want ik ben bij machte alles te doen. Wees stil en weet dat Ik God ben. Ik ben niet in een referentiekader te zetten. Haal Mij uit alle boxen en kaders vandaan dan zal je Mijn glorie kunnen zien. Ik heb jullie geen geest van angst gegeven maar geest van kracht.

BIJBELVERZEN

🎚Mattheüs‬ ‭5:13‬ ‭🎚
U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden?’
‭‭
🎚1 Korintiërs 15:58 🎚
Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

🎚 Jozua 1:9🎚
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

🎚 2 Timoteüs 1:7🎚
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

Profetische woorden 2e aanbiddingsavond

Het beginliedje waarmee Paps wilde dat we de avond mee zouden beginnen was: Smile -> Kirk Franklin.

De Heer beantwoordde onze gebeden die een ieder hard op zei op zijn beurt voordat wij aan de avond begonnen met Zijn voelbare aanwezigheid en Hij zei “ Ik ben hier.”

BEELD: ENGELEN VOEREN OORLOG TEGEN DEMONEN.
De Heer liet zien hoe het aan toe gaat op aarde in het geestelijke. Er waren verschillende soorten engelen die aan het vechten waren tegen verschillende en soorten demonen die over de aarde heen gromde en mensen zochten om aan te vallen en mensen die ze al aan het aanvallen waren. Er kwamen steeds meer engelen bij met en hoge snelheid vanuit Paps Zijn Koninkrijk. Zij voeren een serieuze oorlog waarbij er speren en vuurballen aan te pas kwamen.

Vele demonen lagen verslagen op de grond terwijl anderen aan het smeken en huilen waren om te stoppen. En Paps zei “ They are weeping and crying” En hoorde steeds herhaaldelijk “ ACTIVATE ACTIVATE ACTIVATE” vervolgd door “ activate your Spirit and stand up. Blijf bidden, blijf standvastig, blijf geloven ook al lijkt de wereld gek te worden en er veel meer mentale ziektes/problemen komen en zich voordoen. Mensen (jong en oud) vermoorden meer, sex met dieren, maar trap daar niet in en blijf geloven in Mij want de duivel wilt angst zaaien. Angst is geen deel van Mij en heeft geen deel aan Mij. Er bestaat geen gezonde angst!!! Angst blijft angst.

BEELD FOCUS OP DE WEG
Paps liet een beeld zien van een paard met oogkleppen. Oogkleppen zorgen dat paarden niet schrikken van wat ze om zich heen zien gebeuren. Paps wilt ons hiermee zeggen dat wij ons niet moeten laten afleiden van Zijn pad/weg. En Hij zei “ Kijk niet naar links en kijk niet naar rechts kijk recht vooruit zodat je niet zal schrikken en afwijken van Mijn pad. Focus op het pad wat voor je ligt welke Ik je zal tonen.”

🎚PSALMEN 87🎚
Paps gaf ons Psalmen 87 in zijn geheel en zette de nadruk op vers 5: “Maar van Jeruzalem zal worden gezegd dat er velen geboren zijn. God, de Allerhoogste, zal Zelf deze stad zegenen.” Paps vertelde ons dat “Jeruzalem” en “stad” in vers 5 staat voor PowerHouses. Het woord “velen” verwijst naar alle mensen die deel maken van PowerHouses en deel zullen maken van PowerHouses. Hij zal niet alleen PowerHouses zegenen maar een ieder die deel uitmaakt van PowerHouses zullen door Hem gezegend worden. Een ieder die deel maakt en zal maken van PowerHouses zal Hem leren kennen zoals Hij is en voor Wie Hij is. Hij zal Zichzelf persoonlijk aan hun gaan introduceren.

WAARSCHUWING: AANVAL OP VROUWEN
Paps legde uit dat de duivel een bloed bloed bloed bloed hekel heeft aan vrouwen. En wat zijn plan is die hij aan het beramen is. De duivel wilt alle vrouwen vernietigen. Want door vrouwen komen er meer mensen (de duivel haat de gehele mensheid), zij baren en dragen kinderen. Paps onderbrak Zijn woord met een bemoedigende en gerustgesteld woord. “ Mijn dochters wees niet angstig maar blijf onder Mijn vleugels. Ik zal jullie behoeden en behouden”

Daarna vertelde Hij ons welke tactiek de duivel wilt gaan gebruiken.

ZIEKTES
De duivel wilt ziektes zoals baarmoederkanker en baarmoederhalskanker gaan gebruiken zodat vrouwen geen kinderen meer zullen kunnen gaan baren.

HOERERIJ
Hoererij wilt hij gaan zaaien over de vrouwen zodat zij geen vaste relaties zullen hebben en als er toch kinderen geboren zullen worden dan zullen het kinderen zijn uit een gebroken relatie. Deze kinderen zullen nooit niet weten wat de werkelijke doel van een gezin is. Zij zullen dan disfunctioneel zijn en Gods liefde nooit kunnen ervaren en geen werkelijke liefde kennen waardoor zij in hun volwassen leven in de knoei komen.

MANNEN
Mannen zullen vrouwen gaan vertrappen en als oud vuil gaan behandelen en als voetveeg. Huishoudelijk geweld zal dan zwaar gaan toenemen in vele relaties.

VERWARRING
Hij zal verwarring gaan zaaien vrouwen zullen zich aangetrokken voelen naar andere vrouwen. Vrouwen zullen liefde en geborgenheid vinden bij andere vrouwen omdat mannen de vrouwen als stuk vuil behandelen. Hierdoor zullen meer lesbische vrouwen ontstaan. Vrouwen gaan zich in de verkeerde lichaam voelen en of van zich af willen bijten tegen mannen, en nemen de mannenrol aan waardoor er meer transgenders ontstaan.

Paps onderbrak Zijn woord weer met een bemoedigende woord naar Zijn dochters en zei. “ Maar ik zeg Mijn dochters wees niet bang. Ik heb jullie geen Geest van lafhartigheid gegeven maar een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. BLIJF DICHT BIJ MIJ!! Daarna volgende Hij met een beeld en uitleg.

Hij liet een clown zien en zei vrouwen zullen niet serieus genomen worden en belachelijk worden gemaakt. Blijf standvastig en weet waar jouw hulp en redding vandaan zal komen. Van mij zal alle hulp en redding komen want Ik ben de Machtige Goede en Enigste God.

🎚 ‭‭2 Timotheüs‬ ‭1:7‬ ‭🎚
‘Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.’

🎚 Handelingen 4:12🎚
Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

Parels wanneer jullie denken dat dit alles niks nieuws is. Dan hebben jullie alles gebagatelliseerd want de echt aanval moet nog beginnen. Alles wat er nu reeds aan de hand is bij vrouwen is maar slechts een hele kleine begin van de plan die de duivel aan het beramen is.

-xVEx-

EIGEN PERSPECTIEF

Vanmorgen heeft Paps laten zien hoe snel “Eigen perspectief” zou kunnen escaleren in een situatie die niet gebaseerd is op de werkelijke toedracht (hoe iets gebeurd is / tot stand is gekomen), realiteit of waarheid. Perspectief is een manier van kijk hebben op iets of een situatie. Vanuit jouw standpunt/oogpunt beoordeel je een probleem en of situatie.

Paps vertelde verleden week hoe snel mensen hun meningen creëren vanuit hun eigen perspectief. Verleden week was er een situatie waarvan bepaalde mensen dachten dat ze 100% aan het juiste uiteinde zaten. Omdat alles in het natuurlijke hun die kant op wees. En vanuit ervaringen die zij hebben gehoord van anderen was het voor hun een rekensom van 1+1=2. Achteraf bleek dat die mensen fout zaten omdat zij de situatie beoordeelde vanuit hun eigen perspectief. Hoeveel overeenkomsten sommige situaties of mensen met elkaar kunnen hebben mogen we ze nooit over één kam scheren. Een situatie kan zoveel lijken op een andere situatie maar ze zullen nooit identiek zijn. Het is dus niet verstandig om vanuit onze eigen perspectief uit te gaan en alle situaties over één kam te scheren omdat ze onwijs veel overeenkomsten hebben.

Vanmorgen heeft Paps mij in praktijk laten zien hoe snel wij mensen onze meningen baseren op onze eigen perspectief. Het gaat in sommige gevallen zo snel en automatisch dat je het niet door hebt. Vanmorgen wilde Eden (mijn zoon) zijn druif in de vuilnisbak gooien in de keuken. Ik vond dat het een beetje te lang duurde, dus ik draaide mij om, om te kijken waarom het zo lang duurde. Mijn oog viel direct op de hoeveelheid rijst wat op de grond lag. Maar voordat ik mijn mening en waarheid kon creëren over wat er gebeurd was begon Paps te spreken en gaf mij uitleg over de werkelijk toedracht. Hij zei “ De vuilniszak is vol en jij had zonet rijst in een stuk keukenpapier net op het randje in de vuilnisbak gegooid. Eden wilde alleen zijn druif weggooien in de vuilnisbak. Maar omdat de vuilniszak vol zit vielen de rijstkorrels er direct uit en vielen ze op de grond. Eden is toen weggelopen en heeft zijn druif niet meer weggegooid” Ik was zo blij dat Paps dat had gezegd, want ik dacht dat Eden in de vuilnisbak had zitten wroeten waardoor de rijstkorrels op de grond vielen. Uiteraard zou ik dan boos zijn geworden op hem omdat hij weet dat hij niet in de vuilnisbak mag wroeten en het dan toch gedaan had.

Paps die alles weet en alles ziet heeft op deze manier de situatie niet laten escaleren. Hij heeft mij de situatie laten zien vanuit Zijn perspectief wat altijd de waarheid is. Hij is de maker van alles (onder andere de mens) en weet precies hoe alles werkt of behoort te werken en wat de werkelijk toedracht van alles is. Hierdoor is mij niet alleen veel frustraties (omdat Eden dan in mijn belevenis stout had gedaan) bespaard geweest. Maar het herinnerde mij ook direct dat ik vuilniszakken moet gaan kopen vandaag. Hier in België hebben wij groene vuilniszakken die alleen in bepaalde winkels gekocht kunnen worden. Toen wij (John en ik) erachter waren gekomen dat we vergeten waren vuilniszakken te kopen waren de winkels al dicht. En dacht zonet oja moet vuilniszakken kopen. Want was het al weer vergeten nadat ik mijn keukenpapier met rijst in de volle zak had gegooid.

Hier is dus weer te zien dat er in elke situatie iets positief uit elke situatie gehaald kan worden. Want ik had geen zin om die rijstkorrels op te vegen. Maar hierdoor werd ik wel herinnerd dat er vuilniszakken gehaald moeten worden. God Zijn hand/goedheid is hier erin te zien zoals Hij laatst heeft uitgelegd dat er uit elke situatie iets positief gehaald kan worden.

Wij moeten onze eigen perspectief niet gaan beschouwen als de waarheid. Zo is dat ook tijdens gebed wanneer Paps spreekt. Vele horen Paps aan en interpreteren Zijn woord met hun eigen perspectief omdat zij Paps niet hebben laten uitpraten of Zichzelf verder laten toelichten. Vraag jezelf altijd af vanuit wie zijn perpectief je mening gebaseerd is. Is het jouw eigen perspectief? of is het vanuit Paps Zijn perspectief? en er bewust van gaan worden en eigen gaan maken om naar Zijn perspectief te vragen. Zo voorkom je veel ongemakken, frustraties en of teleurstelling.

🎚 Jakobus‬ ‭1:19-20‬ ‭🎚‘Beste vrienden, onthoud dit goed: wees snel met luisteren, maar traag met spreken, en word niet snel kwaad, want kwaadheid veroorzaakt alleen maar dingen die tegen Gods wil ingaan.

‭‭🎚1 Korintiërs 3:18🎚Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden.

-xVEx-

MEMORIES AND ENJOYING LIFE IN PRAKTIJK

Ik wil nog iets met jullie delen, make memories and enjoy life was gister direct al te zien in praktijk. Givano (mijn zoon) was verleden maand heel ijverig zijn huiswerk maken. Toen hij even naar de wc ging dacht ik, ik zet voor hem mijn laatste fireball (kauwgum) op zijn schrift. Givano kenende zou hij het niet eten als hij niet weet of het voor hem was. Dus heb ik er een kleine post-it bij geplakt met de tekst “ Givano voor jou omdat ik je lief vind ❤️ you xx mama”.

Toen hij het zag had hij mij met een glimlach bedankt. Ik dacht dat hij blij was omdat hij die fireball had gekregen want hij lust dat graag. Gister toen wij even klaar waren in het ziekenhuis zijn we nog langs Kruidvat gegaan want Vano had een screenprotector nodig. Bij thuiskomst ging Givano zijn nieuwe screenprotector op zijn telefoon zetten en deed daarvoor zijn telefoonhoesje af. Op dat moment zag ik in mijn ooghoek dat hij die post-it van een maand geleden had geplakt aan de binnenkant van zijn hoesje. Ik vroeg hem heel verbaasd “Ooo, waarom heb je die bewaard?” Waarop hij reageerde met glinsterende ogen en een smile van oor tot oor “ Jaaa!!! Ik vond het heel lief” (Goede herinnering wat er gemaakt is)

Gister toen ik op bed lag moest ik er weer aan denken en vertelde John het. Op dat moment zei Paps tegen mij “ Dat is make memories and enjoy life” en dacht wauw dat is echt cool. Paps was nog niet klaar en begon weer over “ Goede herinneringen en trauma’s”. En Paps herinnerde mij dat Givano en ik gisteren vonden dat wij een gezellige tijd samen hadden. Ondanks we vanaf 7:30 tot 12:00 in het ziekenhuis waren en daarna om 15:00 uur weer tot 16:00 uur en niks hadden gegeten noch gedronken. Zeiden we beiden tegen elkaar dat we het fijn hadden. Givano en ik hebben een fijne herinnering gemaakt. En zijn samen iets gaan eten voordat we G-Liano (mijn andere zoon) van school gingen halen.

Paps vroeg mij toen of ik wist hoe je trauma’s kan voorkomen? En ik zei nee. Op dat moment begon Hij mij uit te leggen hoe. Hij zei trauma kan je voorkomen door het positieve uit de situatie te halen. Net zoals; liefde overwint alles en zoals bestrijd geen kwaad met kwaad. De reden waarom is omdat het positieve veel kracht heeft en uit liefde bestaat. Uit elke situatie kan je iets positief halen en kan je Zijn hand in de situatie zien. Hij gaf mij toen tal van voorbeelden uit mijn eigen leven.

1-> Zwangerschap en bevalling van Eden (mijn jongste zoon) wij waren bijna dood omdat onze organen aan het stoppen waren -> ZIJN hand erin was dat wij op tijd in het ziekenhuis waren en daardoor nog leven. Want waren wij een half uur later aangekomen dan waren Eden en ik er niet meer.

2-> Toen mijn scooter gek deed een dag toen ik klaar was met werken en uit het niets op zijn aller hardst ging zonder te kunnen stoppen. Precies tijdens spitsuur dat er veel auto’s op de weg waren en ik niet kon stoppen -> Zijn hand in deze situatie was dat alle auto’s precies het moment stopte toen ik aan kwam rijden. En de scooter precies in de straat tot stil stand gebracht kon worden. En zo bracht Hij nog meer naar boven.

Hij zei “wanneer je uit elke negatieve/ slechte gebeurtenissen (herinnering van het verleden die opgeslagen zijn in het geheugen) het positieve eruit haalt, dan zal trauma geen kans krijgen want je ontkracht het met het positieve”. Alles begint bij jullie denken en eindigt bij jullie denken, vernieuw jullie denken. Het licht verslaat de duisternis. Hij is de ultieme positiviteit er is geen sprankje negativiteit te vinden in Hem. Zijn Goedheid bemoedigd geeft kracht en energie. Met andere woorden Zijn goedheid brengt leven en wekt tot leven.

Op dat moment kreeg ik een beeld van en een herinnering wat Hij de dag ervoor zei over de 15 jarige Vanes. Zij was vol leven, vol energie en vol liefde omdat zij enkel het goede zag. Ondanks zij wist dat er ook negativiteit was. Zag zij automatisch het positieve in alles. En wanneer ze iets negatiefs zag koos ze ervoor om het positieve eruit te halen en te zien. Zo is Paps ook, Paps ziet in een ieder het goede ondanks hoe slecht iemand zich gedraagt. En keert alles ten goede (mist wij meewerken en Hem toestemming geven in onze leven)

“Cooperate! cooperate! cooperate! and work with Me I will give you a life full of joy and reflection. We will make great memories together so that you can enjoy life. Rejoice in Me for I have a hopeful future ahead of you. Zegt Paps”

. 🎚Romeinen12:2🎚🎚Romeinen 8:28🎚🎚Jeremia 29:11🎚🎚Romeinen 12:21🎚

-xVEx-

HERINNERINGEN EN TRAUMA

Ik wilde met jullie een ervaring delen die ik zo mooi vind. Eergister moest ik mijn medicijnen halen bij de apotheek. Maar toen ik moest betalen wist ik de laatste 2 cijfers van mijn pincode niet meer. Ik was heel hard denken en doen maar het kwam er maar niet van. Toen bracht Paps mij naar het moment dat ik mijn pincode had verzonnen. Want het is een code die ik in NL gebruikte voor mijn tablet toen die tijd. En dacht oja dat is mijn pincode, en kon betalen en ging naar huis.

In de avond toen ik op bed lag was ik John vertellen dat ik voor het eerst mijn pincode vergeten was. En ik het weer wist omdat Paps mij naar het moment dat ik mijn pincode had verzonnen in NL had gebracht. Daarna zei ik tegen Paps (in mijzelf) “ Paps zo bijzonder dat ik iets van 6 jaar geleden heb onthouden en iets van nu vergeet” En Paps zei toen

“Make memories and enjoy life”

En Hij vervolgde met: “herinneringen zijn ervaringen uit het verleden (verleden begint al bij 1 sec geleden) die door de geheugen zijn opgeslagen.” Je hebt dus goede herinneringen wat het tegenovergestelde is van trauma’s. Trauma is ook een herinnering maar dan een met een negatieve grondslag. Wanneer je een trauma hebt opgelopen door wat voor reden dan ook. Dan wordt je herinnert aan het moment dat hetgeen gebeurde wat jou een trauma heeft gegeven. Een herinnering dus, je gaat terug naar een ervaring in het verleden die opgeslagen is in je geheugen. Op dat moment bracht Paps mij terug naar een dag uit mijn leven toen ik 15 jaar was. Ik zag niet alleen mijzelf maar ik rook ook alles uit mijn omgeving, voelde het weer van die dag en voelde ook mijn gemoedstoestand. En het was zo dat Paps mij een tijdje geleden zei dat ik een vrolijk mens ben van mijzelf. En de nare emoties die ik ineens spontaan voel het emoties van anderen zijn die ik op dat moment ervaar zodat ik met de juiste hartgesteldheid, intonatie, emotie en compassie kan bidden voor de persoon in kwestie.

Ik mocht zien, horen, ruiken en voelen (met al mijn zintuigen) hoe mijn leven eruit zag toen ik 15 jaar was doordat Paps mij geestelijk mee nam naar een dag als 15 jarige Vanes. Ik kon zelf horen en zien wat ik dacht. Mijn lichaam lag op bed naast John maar geestelijk was ik terug in de tijd. En het verbaasde mij want ik dacht aan niks ik liep vrolijk rond met een glimlach en genoot van alles. En het was van “ Oo de tram komt. Oo lekker weertje, Oo wat een mooie broek heeft die vrouw aan”, ik nam alles tot mij op. Ik had geen stress voelde totaal geen druk voelde me fijn en lekker in mijn vel. Ik zag alles positief ik was me van bewust dat er ook een negativiteit was. Maar het positieve was het eerste wat ik zag en moest graven om een negatief iets te zien in een persoon of een situatie. Ik voelde me zo vrij, onbezorgd en zo gelukkig. En ik hoorde Paps weer zeggen

“Make memories, and enjoy life”

Hiermee bedoelt Hij geniet van de dingen die je hebt, geniet van de dingen om je heen. Neem alles tot je op en geniet ervan. Geniet van het leven!

-xVEx-

❤️VRIENDELIJKHEID❤️

Om vriendelijk te zijn tegen mensen die je kent is makkelijk maar de kunst is om vriendelijk tegen onbekenden te zijn. Jezus zei zelf dat Paps goed is voor de mensen die van hem houden maar OOK voor de ondankbare en mensen die niet van Hem houden.

Wij zijn gemaakt naar Paps evenbeeld dus zijn instaat om de eigenschap vriendelijkheid te tonen naar andere. En men moet streven om Paps zijn vriendelijkheid te ontwikkelen in onze leven. Zoals de bijbel zegt is vriendelijkheid 1 van de vruchten van de geest.

Hoe ontwikkelt men vriendelijkheid? Men kan vriendelijkheid ontwikkelen als men meer over God, de Schepper, te weten komt door een hechtere band met Hem te bouwen/ hebben. Door een relatie met Paps te bouwen en te hebben trekt (proces) Hij niet alleen alles recht in onze leven. Maar zal men ook Zijn eigenschappen overnemen en daardoor dus meer op Hem gaan lijken.

Vriendelijke mensen zijn geïnteresseerd in anderen, geduldig, aardig en houden rekening met anderen. Ze hechten veel waarde aan hun relaties met anderen en zijn gericht op harmonie. Het heeft dus alles te maken met een bepaalde manier van naar anderen toe zijn en doen.

🎚Kolossenzen 3:12🎚

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

🎚Galaten 5:22-23🎚

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

-xVEx-

❤️Karakterwisseling ❤️

Net zoals Paps, Jezus en de HG de 3 in 1 zijn. Zijn wij mensen ook drie in 1, namelijk geest,ziel en lichaam. Paps vertelde mij dat geloof in drievoud werkt. Alle aspecten en in alle vormen in onze leven zullen er veranderingen plaats vinden in drie fases.

1 -> VERSTAND: Je hoort t woord en sla t op in de hoofd/geest

2 -> ZIEL: Is het moment dat t werkelijk doorgedrongen is tot je.

3 -> Lichaam: Je hele houding en wezen heeft t woord aangenomen en begrepen je zal dan aangaande het woord gaan handelen en uitwerken. Dat is het moment wanneer de vruchten zichtbaar worden

Aan de hand van deze drie fases zal er een karakterwisseling plaats vinden in je leven. Je karakter is zoals het is door je perspectief op dingen dus een resultaat van de ervaringen en sociale interacties in je leven. Jouw kijk die beïnvloed is door de ervaringen in je leven bepaald hoe jij handelt.

Wanneer je een kijk op mannen is dat ze altijd liegen en bedriegen is het omdat je in het verleden bedrogen bent en of het om je heen hoort en of ziet. Dan zal men altijd angstig, wantrouwend en of vijandig zijn naar mannen en je vertrouwt ze niet volledig. Je relatie is dan gespannen en de kleinste dingen brengen wantrouw naar boven. Je zoekt dingen achter zijn liefde voor jou waarom doet hij ineens zo lief? Waarom zit hij vandaag zoveel op zijn tel? waarom is hij zolang weg gebleven ? Waarom praat hij anders? Je houdt jezelf gevangen hierdoor.

Wanneer je kijk is dat elke man anders is zal je in je handelingen soepel en relaxed zijn je zal dan vertrouwen in hem hebben. Je zal geen wantrouw hebben over de kleinste dingen. Je neemt zijn liefde aan zoals hij het geeft en zoekt er niks achter. Je zal dan zien dat hij niet het zelfde doet en een uniek persoon is. Je zal zijn liefde kunnen ontvangen en ervaren. Je bent dan vrij en instaat zijn om te genieten van van de dingen die hij doet en van hem als unieke persoon. Dit is de meest voorkomende punt vandaar ik deze voorbeeld gebruik.

Zo zal het ook zijn met onze kijk op Paps. Het zal gaan via die 3 fases en zo zullen wij Zijn karakter overnemen. Men hoort het woord van Paps via Hem zelf, de bijbel, predekingen, gospel of via andere. Wanneer het woord in goede aarde valt in je hart dus. Dan zal Paps het het gaan bewateren aangaande jouw relatie met Hem zodat het wortel zal gaan krijgen. Wanneer de wortel in je hart gegroeid is zullen de vruchten gaan groeien en te zien zijn. Alleen Paps kan de juiste wortels in je hart laten groeien naar mate je relatie met Hem en je interesse in Hem.

Je merkt al heel gauw aan iemand wanneer en welke stap ze zijn en of überhaupt een werkelijk stap hebben gemaakt om aan die drie fases samen met Paps te beginnen, te doorlopen en behandelen. Men hoort iets wat gezegd wordt ze doen er niks mee of ze gaan het zelf proberen uit eigen kracht tot het in werking komt /praktijk te brengen . En willen dus van stap 1 -> 3 gaan. Dat kan natuurlijk niet want geen ene plant groeit van zaad naar plant zonder wortel. Dit is dan een gemanipuleerde handeling wat geen vrucht zal dragen hoe hard je ook je best doet.

Wanneer het volgens de 3 fases gaat wordt het eigen en zal de handeling vanzelf gaan en zal het automatisch gaan en niet gedwongen of zonder denken want het is je eigen geworden. Je nieuwe natuur (karakter) de karakterwisseling is dan ontstaan.

EEN VOORBEELD; Wanneer iemand zegt dat je een appel eerst moet schillen voor het eten, maar je eigenlijk niet snapt waarom of er niet achter staat. Dan ga je het gedwongen doen en dat maakt het een gemanipuleerde handeling. Want het zaadje is niet in goede aarde gevallen.

1-> Mensen gaan gedwongen de appel schillen omdat het gezegd werd maar weten niet eens waarom ze het moeten schillen.

2-> Omdat het een gemanipuleerde handeling is zou het bezwaard aan voelen want je moet steeds denken oja eerst schillen oja oja. Het woord is niet in goede aarde geland de ziel dus.

3-> Op een gegeven moment is het zo bezwaard dat je de appel eet zonder te schillen je eigen natuur neemt t over. Want er heeft geen totale karakterwisseling plaats gevonden. Je zal het zelf niet merken dat je t aan het eten bent met schil totdat mensen er iets van zeggen of je na het eten zoiets heb van kak vergeten schil moest eraf.

Je karakter verandert alleen door wat je DOET en door de motieven waaruit je iets doet. Door herhaald te handelen vanuit de verbondenheid met God, wordt die manier van handelen een deel van je nieuwe natuur. Je neemt dan Gods karakter over. Je mag bij God komen zoals je bent. Maar God vindt je veel te kostbaar om je te laten zoals je bent en wilt het beste uit je halen. En wilt de 3 fase van karakterwisseling met je aan gaan zodat je leven vol vreugde,rust, liefde en vrede zal zijn.

Zolang er geen karakterwisseling heeft plaats gevonden zal je altijd in je oude natuur terug vallen hoe hard je ook je best doet. Paps manipuleert je niet en wilt zeker geen robot van je maken. Je karakter wordt gevormd en gekneed om te passen binnen Gods volmaakte plan met je leven. Dat kan natuurlijk alleen in welke mate jij Hem toe laat dus aan de hand van je relatie met Hem. Hoe hard je het woord wilt eigen maken, is dit de manier hoe het werkt van 1 -> 2 -> 3. Je krijgt een openbaring/woord vervolgens geeft dat je hoop ( je hele hart wilt het hebben en of najagen)en vandaar uit groeit je geloof nog meer.

Paps vertelde mij dat dit de 3 fases zijn en dat mensen zo alle aspecten in hun geloofsleven zullen door wandelen zonder deze 3 fases zal men geen vrucht dragen. Want de oude natuur moet eerst met wortel en al eruit getrokken worden door en met Hem zodat er een gezonde en nieuwe zaadje gezaaid kan worden door Hem. Dit geldt voor zowel het geestelijke leven als de natuurlijke leven.

🎚 Mattheüs‬ ‭13:4-8‬ ‭🎚

‘Bij het zaaien viel er wat zaad langs de weg en de vogels kwamen het oppikken. Er viel ook wat zaad op steenachtige grond. Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op. Maar toen de zon erop ging schijnen, verschroeide het. Het ging dood, omdat het niet veel wortels had. Ander zaad viel tussen de distels en werd erdoor verstikt. De rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst: wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als er was gezaaid.’

‭‭🎚Spreuken 4:23🎚

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,het is de bron van je leven.

🎚Spreuken 27:19🎚

Zoals water het gezicht weerspiegelt,zo weerspiegelt het hart de mens.

🎚Jeremia 17:9-10🎚

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,die nieren toetst,die ieder naar zijn levenswandel beloont,aan ieder geeft wat hij verdient.

🎚Jeremia 29:13🎚

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

-xVEx-

Proactief geloof

De Heer herinnerde mij dit vandaag. Het gaat om proactief geloof. Vaak denken wij aan proactief geloof dat we constant Jezus in ons mond moeten hebben, of constant als een evangelist iedereen aanspreken over het geloof maar dit is niet wat God wilt. Wat hij wilt is dat wij ons geloof proactief leven. Proactief lief hebben, Proactief vergeven, Proactief geven, Proactief denken en bidden voor anderen, Proactief belijden, Proactief helpen, etc..

Wij moeten Proactief bezig zijn met ons geloof door uit te werken wat wij geloven. Niet onze woorden maar onze daden. In het begin zal het Proactief zijn, maar na een tijdje zal het vanzelfsprekend worden omdat wij veranderd worden naar het evenbeeld van God. 

Wees Proactief in je geloof want het zijn niet de wonderen en geweldige getuigenissen wat jou en kind van God maakt, maar jou leven die dagelijks veranderd en vernieuwd word. Dit is het bewijs van God in jou en jij in Hem. Wees niet te snel onder de indruk van mensen die veel wonderen doen of geweldige ervaringen hebben met God. Sterker nog het zou normaal moeten zijn voor ons gelovigen om wonderen te zien en te horen. Ik weet dat het misschien niet is zoals wij het graag willen zien, maar de grootste wonder is een veranderd leven. Sta er even bij stil “hoe ziet een veranderd leven er voor jou uit? En hoeveel moeite heeft het jou gekost om op deze plaats te komen waar je nu bent? Wat wil de Heer nog meer veranderen in je leven?” 

Proactief geloven is hoe ik afgehouden ben van een criminele pad op te gaan. Proactief geloven is hoe ik van stil naar meer open ben gegaan zodat ik vandaag kan delen met jullie, Proactief geloven is hoe ik ben blijven doorgaan terwijl mijn gehele wereld tegen mij was, Proactief geloven heeft mij geholpen om door te zetten toen ik niet meer kon.

In de Bijbel zie je constant dit zelfde patroon terug. God openbaart zichzelf aan iemand en deze persoon die rent samen met God in geloof. Het resultaat? Een veranderd leven. En ja dan komen ook automatisch de wonderen. 

Moordenaars die heiligen werden, dieven die gevers werden, armen die rijk werden, tovenaars die het occulte lieten, schaapherders die koningen werden, onvruchtbaren die vruchtbaar werden, etc….

Proactief geloven zorgt hiervoor. Wandel, ren, vlieg als je kan met God en laat Hem verandering brengen in je leven. Zodra Hij wat aangeeft, neem het serieus en pas het direct toe. De meesten van jullie weten al dat God het beste met je voor heeft. Dus het is geen kwestie meer van moet ik dit wel geloven of zou ik dit wel doen. Nee, ren en vlieg als je kan en leef een Proactief geloofsleven met God. Wat vraagt Hij vandaag van jou om te doen?

-xJEx-

De basis van ons geestelijk leven

‘’Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag ook een behoeftige weduwe twee koperstukjes daarin werpen, en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen daarin geworpen. Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen’’ (Lucas 21:1-4)

Met dit korte verhaal heeft Jezus ons een enorm waardevolle les geleerd, namelijk dat kwaliteit boven kwantiteit staat. De weduwe gaf slechts twee munten, waarbij de rijken wellicht tien- of honderden munten gaven. De rijken hadden waarschijnlijk de mentaliteit van ‘’wat denkt deze weduwe met die twee munten te bereiken? Wat is een donatie van twee munten, en wat heeft de tempel eraan?’’.

Jezus greep in en legde eerst uit waarom de rijken fout zaten, en waarom Hij het offer van de weduwe accepteerde. Dit is iets wat de mensen niet hadden verwacht, dat Jezus het juist voor de weduwe opnam en niet voor de rijken. Wanneer wij dieper op dit verhaal ingaan, zien wij dat de vrouw wellicht twee munten gaf, maar dat die twee munten 100% waren van haar bezit. De rijken, daarentegen, gaven zoals Jezus zei ‘’hebben van hun overvloed’’ gegeven, dus zij konden dat geld zonder enig probleem missen.

Stel hetzelfde bedrag werd van hen gestolen, of zij raakten het kwijt, dan hadden zij nergens last van gehad. De weduwe gaf alles wat zij had. Ongeacht het kwantitatief weinig leek, en de mensen er lacherig over hadden gedaan, gaf zij kwalitatief alles wat zij had.

Paus Shenouda III zei hierover dat wij on ons (geestelijke) leven altijd alles moeten geven wat wij kunnen geven.

“Hij zei hierover ‘’hij die niet kan sprinten moet hardlopen, hij die niet kan hardlopen moet lopen, hij die niet kan lopen moet hinken en hij die niet kan hinken moet kruipen. Zolang je maar vooruitgaat’’.

Met andere woorden, in ons (geestelijk) leven moeten wij altijd alles geven van wat wij kunnen geven. Is gebed het enige wat wij momenteel kunnen, dan hebben wij alles gegeven net zoals de weduwe. Ons leven, op alle aspecten, fluctueert en dat zal het ook blijven doen. Veel dingen hebben wij als mens niet in eigen handen, en omstandigheden en situaties hebben dan ook invloed op ons. Aan het eind van de dag zijn wij mensen, en kunnen wij onder druk of stress bezwijken.

Het belangrijkste is dat wij altijd het goede voorbeeld van de weduwe blijven volgen, en goed bij onszelf stilstaan over wat wij kunnen geven en daarvan echt alles geven. Heb ik zoveel pijn door een situatie of omstandigheid, en is het enige wat ik kan doen mijn hart verheffen naar God zonder enig woord te spreken, en doe ik dat ook, dan heb ik vooralsnog alles gegeven wat ik kon. Ben ik dusdanig verzwakt door een situatie of omstandigheden, en heb ik alleen kracht om ‘’God’’ uit te spreken zonder andere woorden, en doe ik dat, dan heb ik alles gegeven wat ik kon. Wij moeten altijd bij onszelf stilstaan wat wij, realistisch gezien, kunnen geven en alles op alles zetten om dat dan ook te geven.

Vaak hebben wij verwachtingen dat wij als een speer vooruitgaan in ons geestelijk leven, alleen leert ervaring vaak anders. Een ander punt wat ons hindert in ons geestelijk leven is dat wij de lat even hoog leggen als een ander, en vaak is diegene een geestelijk iemand. Een voorbeeld, wanneer ik niet evenveel bidt/vast/lees als een vriend, dan ben ik niet goed bezig. Om hetzelfde voorbeeld aan te houden; dat is hetzelfde als evenveel willen doneren als iemand die meer geld heeft. Is het logisch dat God ons aanrekent dat wij maar 2 muntjes, in plaats van 100, doneren als wij alleen maar twee munten hebben? Door wat voor omstandigheden dan ook kan iemand minder muntjes hebben, maar dat betekent niet dat diegene geoordeeld gaat worden omdat hij minder heeft dan zijn buurman. Het enige waar het om draait is dat diegene alles geeft wat hij maar kan geven, getallen en hoeveelheden is niet hetgeen waar God naar kijkt.

Geef niet op, blijf doorgaan. Hoe weinig je ook bezig bent. Beter elke dag 10 min. dan 1x per week 1 uur. Wens jullie allemaal een fijne, gefocuste, productieve week toe.

-xJEx-

Kinderen Gods

Het pad die wij bewandelen als gelovigen begint bij het worden als een kind.

Misschien denk je “ik wil geen kind worden”. Vaak denken wij kinderen zijn kinderachtig, kinderen zijn onwetend, kinderen zijn onverantwoordelijk, etc. Wij kijken meestal dan naar de negatieve dingen of minder “relevante dingen” van het leven van een kind.

Wij hebben dingen meegemaakt en gezien in het leven. Wij hebben misschien zelf kinderen. Wij hebben verantwoordelijkheden. Wij hebben werk om rekeningen te betalen. Wij hebben de zorg voor anderen.

Jezus zei “Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij”. Vaak stoppen wij met lezen bij de eerst zin van “ laat alle kinderen bij mij komen”. Wij geloven dat Jezus van kinderen houd en wij moedigen kinderen aan om Hem te volgen. Maar wij missen één belangrijke zin. Jezus zei dat het koninkrijk behoort aan wie zijn zoals kinderen. “Zoals” is het punt wat ik wil maken met dit bericht. Zoals kinderen is niet onverantwoordelijk, zoals kinderen is niet kinderachtig in negatieve zin, zoals kinderen is niet onwetend.

Ik weet niet of het mogelijk is om terug te denken aan herinneringen toen je kind was. Maar laten we het proberen. Kan jij je nog herinneren hoe je geen enkel zorg had dan spelen? Elke dag keek je uit naar je vriendjes en vriendinnetjes op school of uit de buurt. Je genoot van alles om je heen, zelfs de kleine onbenullige dingen. Kan jij je nog herinneren hoe vrolijk je was? Je lachte en rolde over de grond ongeacht je vies werd of niet, want vies worden was een latere zorg. Je voelde je veilig en geliefd, de wereld was jou speeltuin. Het leven was mooi en ongecompliceerd. Elke handeling kwam uit het hart, onbaatzuchtig, vol liefde en overgave. Je zag het goede in alles en was van geen enkele kwaad bewust. Tranen waren maar voor even en verdwenen als sneeuw voor de zon. Vergeving ging vaak automatisch na enkele minuten van teleurstelling. Wat was het leven mooi. Tot…….

De dag dat wij werden aangeleerd hoe het leven te zien. Onze primaire laag van bewust zijn werd vervangen door het onbewuste gedeelte wat de “realiteit” werd genoemd. Wij werden gedwongen op te groeien en “volwassen te worden”. Maar wat als onze realiteit niet echt de realiteit is? Wat als volwassen worden zoals wij het hedendaags kennen ons grootste verlies is van ons bestaan?
Als ik zou zeggen dat volwassen worden, een diepere vorm van kinderlijk zijn is. Zou je dat geloven? Zou je geloven dat wij bewuster onbaatzuchtig moeten zijn? Zou je geloven dat wij bewuster moeten vergeven? Zou je geloven dat wij bewuster moeten genieten van alles om ons heen? Zou je geloven dat wij bewuster moeten lief hebben? Zou je geloven dat wij bewuster vol overgave moeten leven?

Er zijn kinderen die een minder fijn leven hebben gehad toen ze opgroeide. Maar zelfs deze kinderen hebben ervaren en weten wat het is om kinderlijk te leven in vrijheid, want in hun hart zijn ze altijd vrij geweest. Vaak zien wij de vrijheid terug in de onschuld van het kinderlijk zijn. Ondanks het kwaad hun teistert kunnen ze zingen, zien ze het goede, geven ze liefde, denken ze aan anderen. Tot op een dag ze ouder worden en geconditioneerd worden om “volwassen” te worden. Ze verruilen hun liefde voor het kwaad wat zich uit in egoïsme, haat, zelf bescherming, etc.

Hier is waar wij als powerhouses aan werken. Wij werken samen met God om het hedendaagse “volwassen realiteit” uit te wissen zodat elke individu weer kan worden zoals een kind. Zo zal een ieder zijn ware wezen leren kennen zoals God het bedoelt heeft. Wij zullen de slechte herinneren en ervaringen die ons hebben gevormd en afgeleid uitwissen, en de realiteit die God voor ons voor ogen heeft bekend maken. Hoe? Leer onze schepper/vader kennen zoals Hij werkelijk is. Hierdoor kunnen wij ook begrijpen wie wij zijn, want wij zijn gemaakt in zijn evenbeeld en gelijkenis. Jezus gaf ons een nieuw leven en terwijl het oude leven word uitgewist zal het nieuwe leven meer en meer tevoorschijn komen. Het doel? Een leven aangedreven door liefde producerende totale goedheid over de gehele schepping. Wie wil er terug naar de realiteit van het hof van Eden? Waar wij samen met God als kinderen het beste leven kunnen leiden dat wij ooit voor ogen kunnen hebben.

-xJEx-

Discipelschap

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak discipelen uit al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28:18-20, EV)

Powerhouses is heel erg gefocust op het transformeren van de gelovigen. Niet dat wij voor de transformatie zorgen want dat doet God. Dit begint op het moment dat wij wedergeboren worden. Hierna volgt er een proces van discipleshap en dat zorgt voor de transformatie. Er zijn velen die het idee hebben vast te zitten in hun geloofswandel. Vooral diegenen die al jaren naar de kerk gaan en genoegen hebben genomen met alles wat ze kennen. Tegen deze groep wil ik zeggen “er is zoveel meer!” en God verlangt ernaar jullie te ontmoeten. Wij merken vaak dat de gedachte van discipelschap gezien word als het begin periode na onze wedergeboorte en een cursus om bekent te worden met het geloof. Dan zijn er sommigen die streven om een functie te bekleden in de kerk en hun best doen om de kneepjes van het vak (zo te zeggen) te leren. Ook tegen deze groep wil ik zeggen “er is zoveel meer!” En God verlangt ernaar jullie te ontmoeten in een diepgaande relatie. In een zekere zin eindigt het proces van discipelschap nooit want wij blijven veranderen hoe meer wij Christus leren kennen en hij gevormd word in ons. Er is zoveel meer in onze geloofswandel met God. Het eindstation is niet een leider worden in de kerk. Dit streven is alleen weggelegd voor sommigen. Maar er is zoveel moois wat ons wacht zodra wij het proces van discipelschap aangaan. Het mooiste en wonderbaarlijke is onze verandering door onze persoonlijke relatie met God.

Kan je je voorstellen wat het is om volledig vrij te zijn van angsten? Kan je jezelf voorstellen wat het is om volledig te worden wie je gemaakt bent om te zijn? Kan je jezelf voorstellen hoe het zou zijn om te leven in een wereld wat een volledige expressie geeft van Gods goedheid? Kan je jezelf voorstellen dat je familie God leert kennen zoals Hij is? Kan je jezelf voorstellen dat je een zegen kan zijn waar je je ook bevind in het leven? Kan je jezelf voorstellen dat God nieuwe uitvindingen door jou wil realiseren? Kan je jezelf voorstellen dat jij misschien verandering kan brengen op jou werk? Kan je je voorstellen dat God jou wil gebruiken om de natuur te herstellen? Kan je je voorstellen dat God je wil gebruiken om jongeren te helpen? Kan je je voorstellen dat God jou wilt gebruiken om ouderen te helpen? Kan je je voorstellen dat Gods wil meer is dan alleen een functie in een kerk organisatie?

Er is zoveel meer dan de 4 muren van de kerk. De aarde behoort God toe en er is zoveel meer dan de 4 muren van de kerk. Er is zoveel meer dan enkel nieuwe bekeerlingen. Er is zoveel meer dan alleen gebouwen te vullen. Er is zoveel meer dan enkel een vrome gelovige te zijn. Er is zoveel meer……..

Jezus leven is hem niet alleen te doen om de wonderen. Het is om volledig mens te zijn naar Gods maatstaven, naar Gods ontwerp en de aarde te vullen met de volledige expressie van Hem. Is de volledige expressie van God dan alleen de wonderen of mensen tot geloof te leiden? Het is een mooi gegeven dat wij mogen vertellen over de goedheid van God. En op deze manier anderen kunnen voorstellen aan onze liefdevolle goede hemelse Vader. Maar het stopt niet hier. Men moet gediscipeld worden zodat ze volledige expressie kunnen geven zoals God ze heeft gemaakt. Er is geen grotere getuigenis dan een veranderd leven. Er geen grotere wonder dan komen tot de realisatie wie je werkelijk bent in Christus en Christus in jou. Hier is waar discipelschap om gaat. Christus als de prototype van de ware intentie van menselijkheid, uiting gevende aan de veel kleurige weidsheid van God door elk individu.

Breek vandaag de kaders af die jou limiteren meer van God te ontvangen en te ervaren. Kies ervoor om een discipel te zijn en alles te leren wat Jezus geboden heeft wat enkel de liefde is. Alles wat niet uit liefde is, is niet Christus. En de liefde is werkelijk een leerschool. Het is èèn om te weten wat liefde is en het een tweede om te liefde te worden. Dit is discipelschap “om te worden zoals Hem”.

-xJEx-

Het proces van discipelschap

Het valt mij op in deze tijd dat het proces van discipelschap veelal onbegrepen is. Men ziet het discipelschap proces als een soort begin studie wanneer je net gelovig bent geworden. Of een tijdelijke benaming voor een paar jaar, omdat je de bijbel of het geloof nog niet goed kent. Maar dit is niet wat discipelschap is. Het woord discipel betekent leerling of student. In een zekere zin ben je en zal je altijd een leerling of student blijven. Want het leerproces om met de Heer te wandelen is een levenslang proces. Je zal constant blijven leren terwijl je Jezus volgt in je dagelijkse leven. Het is belangrijk om dit begrip eigen te maken. Doe je dit niet zal je vroeg of laat in de problemen raken. Vooral wanneer dingen niet gaan zoals je denkt en zou willen.

‘De Farizeeërs vroegen aan Jezus wanneer het Koninkrijk van God zou komen. Jezus antwoordde: “Het Koninkrijk van God komt niet zó, dat je het kan zien. Je zal niet kunnen zeggen: ‘Kijk, hier is het,’ of: ‘Kijk, daar is het!’ Want het Koninkrijk van God is binnenín jullie.”’

LUKAS 17:20-21 BB

Het proces van discipelschap heeft alles te maken met wat er intern, binnen in je afspeelt. Het heeft niet veel te maken met wat er om je heen of bij anderen gebeurt, maar meer met jouzelf van binnen. Jou denken en jou wil. Wie ben jij? Wat geloof jij? Is alles wie en wat je denkt dat je bent wel in lijn met wie Jezus is? Want wat je denkt is wat je zal doen.

Wij komen allemaal vanuit een werelds denksysteem wat met de jaren gevormd is. Merendeels worden wij gevormd door de ervaringen in ons leven. Deze ervaringen vormen de basis van hoe wij in de toekomst zullen reageren. Je leert bijvoorbeeld dat je voorzichtig moet zijn met een hete oven omdat je jezelf een keer verbrand hebt. Je leert bijvoorbeeld mensen te vertrouwen omdat ze hun belofte nakomen.

Je denken en je gedrag worden gevormd waardoor jij op een bepaalde manier gaat leven. Maar nu dat je tot geloof bent gekomen zal God je leiden om deze manier van denken en leven te spiegelen aan het leven van Jezus. Dit is veelal een confronterend proces waarop je keuzes moet maken. Keuzes of je de uitdaging aangaat om je leven te beteren. Keuzes of je de Heer werkelijk wil volgen of niet. Keuzes om de confrontatie aan te gaan met jezelf.

Wat ik veelal ook opmerk is dat er veelal gefocust word op de gaven. Alsof je begaafdheid bepaald of je gegroeid bent of geen discipel meer bent. Alsof wanneer je hebt gebeden voor iemand en de persoon in kwestie is genezen, nu je geen discipel meer bent, maar volwassen. Alsof wanneer je een profetisch woord geeft wat uitkomt je ineens geen discipel meer bent, maar volwassen. De bijbel leert ons heel wat anders.

‘Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!’

Mattheüs 7:15-23 HSV

Wij lezen hier duidelijk dat het hebben van gaven en doen van wonderen niet betekent dat wij volwassen of gegroeid zijn. Jezus zelf zegt dat Hij je niet eens heeft gekend. Hij zegt ook dat je de gelovige zal herkennen aan hun vruchten.

‘Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.’

Galaten 5:19-26 HSV

Het woord vruchten kunnen wij interpreteren als het woord karakter. Het betekent dat je als discipel een proces aangaat om je karakter te veranderen. Dit is een levenslange interne proces wat begint bij je denken. Je zal geconfronteerd worden met jezelf. En dit is een heel oncomfortabel proces. Je zal vaak schommelen in je emoties. Je zal vaak het gevoel hebben dat er niets verandert. Je zal vaak het gevoel hebben van eenzaamheid. Je zal je vaak onbegrepen voelen. Je zal vaak momenten hebben van zwakheid. Je zal vaak vallen en opstaan. Maar het goede nieuws is dat je vernieuwd word. Elk confrontatie die God je brengt van je oude leven, moet je vernieuwen. Dit kan je niet uit jezelf, God zal dit langzaam in jou omhoog doen borrelen. Het is aan jouzelf of je de keus maakt om te veranderen.

Je hebt drie opties waaruit je kan kiezen:

1: Je vernieuwt je denken en je zal verandert worden naar Gods evenbeeld.

2: Je negeert wat God naar voren brengt en blijft bij je zelfde standpunt waardoor je niet groeit.

3: Je kiest ervoor om niet meer te geloven in God en gaat je eigen weg.

Ben je een beetje neerslachtig? Heb je het gevoel niet te groeien? Heb je het gevoel ver van God te zijn? Word je in je emoties heen en weer geslingerd?

Neem dan de tijd om te zien wat God in jou wil veranderen! Haal je ogen af van uitwaartse zegeningen, dromen en wensen maar neem een diepe duik naar binnen. Daar waar God verblijft en je antwoorden zal. Zeg ik hiermee dat God ons niet zegent met materiële dingen? Nee, want dat doet Hij mits het in zijn plan voor jou leven is. Maar de enige manier hoe je dat zal ontdekken is binnen in jezelf. Wij hebben allemaal “ja” gezegd tegen Jezus. “Ja” wij willen Hem volgen. “Ja” wij willen veranderen. “Ja” wij willen worden zoals Hem. Zeg vandaag ook “ja” tegen het proces van discipelschap wat een levenslange inwaartse proces is van verandering.

‘Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.’

Efeze 4:17-32 HSV

-xJEx-

❤️Vrouwen en hun tijd met God ❤️

Vanaf het het moment dat ik God in mijn leven had aangenomen sprak (bidden) ik tegen God tijdens mijn dagelijkse bezigheden. Was ik onderweg naar werk sprak ik tegen Hem. Was ik op het werk sprak ik tegen Hem. Was ik aan het koken sprak ik tegen Hem. Was ik bezig met de kinderen sprak ik tegen Hem. Bij alles wat ik deed sprak ik tegen Hem echt alles vanaf het moment dat ik mijn ogen open deed en mijn ogen weer sloot.

Ik hoorde mensen altijd zeggen lees je bijbel en neem stille tijd met de Heer. En het voelde altijd van uhm er klopt iets niet. Ik heb het uiteraard geprobeerd maar het lukte niet altijd want ik heb kids ik heb het huishouden ik moet werken en ik moet ook nog ergens tijd zien te maken om voldoende te rusten. Met geluk kon ik mijzelf ergens door de drukke dag heen iets langer dan normaal op sluiten in de badkamer lekker douche en met God praten (bidden) of extra lang op de wc blijven zitten onder de mom ik ben aan het poepen. Hey dat was mijn stille tijd moment met de Heer waar men het over heeft wat nodig is en moet.

De Heer herinnerde mij paar weken terug aan wat de rol van een vrouw is en waarvoor de vrouw gemaakt . 1 -> De vrouw is gemaakt om de kinderen te verzorgen 2-> De vrouw is gemaakt om haar huis een thuis te maken voor haar man en kinderen. Het huis schoonhouden zorgen dat het eten op tijd klaar is en alles in het gareel houden.

De Heer liet mij zien waarom ik altijd zoiets had van “uhm er klopt iets niet” en waarom het nooit niet lukte om stille tijd te nemen waar men over spreekt. Het is omdat wij vrouwen niet gemaakt zijn om op die manier stille tijd te nemen. Het zal van Hem een strenge dictator maken. Want hoe kunnen wij vrouwen bezig zijn met de kinderen, werken, huishouden doen, voldoende rusten, tijd voor ons zelf en dan ook nog stille tijd nemen. Je bent dan zo gehaast bezig de hele dag je raakt uitgeput. Of je bent te moe en valt in slaap of kan je niet concentreren in je stille tijd met de HeerHij liet mij zien dat de manier dat ik altijd doe altijd goed was geweest en is. En de stille tijd waar men over spreekt is voor de man bedoelt niet voor de vrouw. De vrouw neemt haar tijd anders dan de mannen juist omdat zij door de hele dag zo bezig is en zo zichzelf niet voorbij hoeven te lopen en toch een intieme relatie met de Heer kan opbouwen.

Fase 1-> vrouwen moeten leren om door hun dagelijkse bezigheden met de Heer te praten. Hem betrekken bij alles wat zij doen op een dag of het met de kinderen is of het werken is of het huishouden aan het doen zijn. De Heer liet mij zien hoe ik dat alle keren deed .Ik word wakker en zeg gm Paps hoe heeft U geslapen en zeg daarna hoe ik me voel en hoe ik geslapen heb. Dan vraag ik Hem wat zal ik aan doen of wat gaan we doen vandaag (Paps en ik) en zo ga ik de hele dag door ik praat echt de hele dag over het gen ik ga doen of aan het doen ben. En Hij liet mij zien dat Hij mij de kracht, rust en geduld gaf om het gen te doen en de dag door te komen. Dit moeten wij eigen gaan maken dat het een automatische iets wordt onze 1 natuur

Fase 2-> moeten vrouwen wanneer ze fase 1 onder de knie hebben en eigen hebben gemaakt, open gaan staan voor Zijn onderbrekingen terwijl wij bezig zijn met onze dagelijkse bezigheden en het praten met Hem. Tijdens die onderbrekingen praat Hij terug met ons. Hij geeft antwoorden op onze vragen of Hij verteld ons iets of Hij geeft ons openbaringen. Hier liet Hij mij zien dat ik toen hele gesprekken had met Hem over onze dag (Paps en ik). Had een keer dat Hij mijn outfit koos voor die dag.

Fase 3-> Wanneer wij fase 1 en fase 2 beheersen en dagelijks hanteren het dus onze 1 natuur maken want we zijn immers zo gemaakt. Dus om het doel van vrouw zijn te niet te missen behoren wij te functioneren naar behoren waar wij voor gemaakt zijn. Want een pen is ook niet gemaakt om in het gras te gaan wroeten. Dat is zonde want de pen mist zijn doel waarvoor het gemaakt is. Een pen is gemaakt om ermee te schrijven en werkt dus ook het beste om ermee te schrijven waarvoor die gemaakt is, je haalt het optimale uit de pen. En dat is ook wat Paps wilt dat wij het optimale uit onszelf halen dat wij gaan leven naar waarvoor wij gemaakt zijn zodat wij onze doel als vrouw zijnde niet zullen missen. En een fijn en relaxte leven zullen leiden met Hem.

We komen dan op plek wanneer we fase 1 en fase 2 beheersen en hanteren dat wij bezig zijn met onze dagelijkse leven maar ter gelijkertijd onze stille tijd met de Heer hebben. Wij zullen dan kunnen koken en hele gesprekken met de Heer voeren, we zullen volledige openbaringen krijgen, we zullen tv kunnen kijken met onze volle aandacht maar ook ter gelijkertijd bezig zijn met Hem. Hij liet mij zien hoe door een kijkje te nemen in mijn leven. Ik noem het altijd alsof mijn hersenen in 2 worden gesplitst. Want ik ben aan het telefoneren en ter gelijkertijd hele gesprekken voeren met de Heer. Ik ben een hele programma volgen van begin tot eind en ter gelijkertijd hele gesprekken voeren met de Heer. Het is net alsof ik 2 helften heb en elk functioneert apart op het zelfde momenten en ik kan ze beiden volgen. Ik zag ook dat ik vaak heen en weer ga in beiden hersen helften (om het even zo te noemen) om dieper in de ene te gaan voor het moment. We moeten op een plek komen dat beiden werelden functioneren zowel het natuurlijke als het geestelijke. Want wij zijn niet gemaakt en om apart te gaan en stille tijd te nemen.

En dit is voor alle vrouwen of je nou een man hebt of niet of kinderen hebt of niet werkt of niet. De man is anders ingesteld en werkt dus anders dan ons vrouwen. De mannen die krijgen een lange termijn dosis. Zij gaan apart en nemen hun stille tijd. Laten we voorop zetten dat ik niet zeg dat mannen een makkelijker leven hebben dan wij vrouwen. Want dat is niet zo. Zij zijn gemaakt voor andere dingen en hebben dus andere taken wat vrouwen niet behoren te doen en wanneer we t toch doen het ons bezwaard want wij zijn daar niet voor gemaakt en andersom. Wanneer mannen hun stille tijd nemen wordt de kraan volledige open gedraaid en hun beker vol raakt. Wanneer hun beker vol zijn dan gaan zij aan de slag met het gen zij hebben gekregen tijdens hun stille tijd en kunnen zij een tijd vooruit. Bij vrouwen druppelt het elke keer een druppel door de gehele dag door die 3 fases wanneer we ze beheersen zodat wij de dag door kunnen.

Dit is wat de vrouw uit spreuken 31 deed . Zij deed van alles in en om het huis en tussen haar dagelijkse bezigheden sprak (bad ) zij tot God. Kijk hoeveel zij wel niet deed op dag ze werkte ze verzorgde de kinderen ze maakt een thuis van het huis en ze verzorgde haar zelf. Mag ik jullie bemoedigen om spreuken 31 te lezen.

-xVEx-