Vanaf het het moment dat ik God in mijn leven had aangenomen sprak (bidden) ik tegen God […]
Om vriendelijk te zijn tegen mensen die je kent is makkelijk maar de kunst is om vriendelijk […]
De bijbelvers waarin staat dat wij eerst Het Koninkrijk van God moeten zoeken wordt vaak misvat. Mensen […]