❤️Vrouwen en hun tijd met God ❤️

Vanaf het het moment dat ik God in mijn leven had aangenomen sprak (bidden) ik tegen God tijdens mijn dagelijkse bezigheden. Was ik onderweg naar werk sprak ik tegen Hem. Was ik op het werk sprak ik tegen Hem. Was ik aan het koken sprak ik tegen Hem. Was ik bezig met de kinderen sprak ik tegen Hem. Bij alles wat ik deed sprak ik tegen Hem echt alles vanaf het moment dat ik mijn ogen open deed en mijn ogen weer sloot.

Ik hoorde mensen altijd zeggen lees je bijbel en neem stille tijd met de Heer. En het voelde altijd van uhm er klopt iets niet. Ik heb het uiteraard geprobeerd maar het lukte niet altijd want ik heb kids ik heb het huishouden ik moet werken en ik moet ook nog ergens tijd zien te maken om voldoende te rusten. Met geluk kon ik mijzelf ergens door de drukke dag heen iets langer dan normaal op sluiten in de badkamer lekker douche en met God praten (bidden) of extra lang op de wc blijven zitten onder de mom ik ben aan het poepen. Hey dat was mijn stille tijd moment met de Heer waar men het over heeft wat nodig is en moet.

De Heer herinnerde mij paar weken terug aan wat de rol van een vrouw is en waarvoor de vrouw gemaakt . 1 -> De vrouw is gemaakt om de kinderen te verzorgen 2-> De vrouw is gemaakt om haar huis een thuis te maken voor haar man en kinderen. Het huis schoonhouden zorgen dat het eten op tijd klaar is en alles in het gareel houden.

De Heer liet mij zien waarom ik altijd zoiets had van “uhm er klopt iets niet” en waarom het nooit niet lukte om stille tijd te nemen waar men over spreekt. Het is omdat wij vrouwen niet gemaakt zijn om op die manier stille tijd te nemen. Het zal van Hem een strenge dictator maken. Want hoe kunnen wij vrouwen bezig zijn met de kinderen, werken, huishouden doen, voldoende rusten, tijd voor ons zelf en dan ook nog stille tijd nemen. Je bent dan zo gehaast bezig de hele dag je raakt uitgeput. Of je bent te moe en valt in slaap of kan je niet concentreren in je stille tijd met de HeerHij liet mij zien dat de manier dat ik altijd doe altijd goed was geweest en is. En de stille tijd waar men over spreekt is voor de man bedoelt niet voor de vrouw. De vrouw neemt haar tijd anders dan de mannen juist omdat zij door de hele dag zo bezig is en zo zichzelf niet voorbij hoeven te lopen en toch een intieme relatie met de Heer kan opbouwen.

Fase 1-> vrouwen moeten leren om door hun dagelijkse bezigheden met de Heer te praten. Hem betrekken bij alles wat zij doen op een dag of het met de kinderen is of het werken is of het huishouden aan het doen zijn. De Heer liet mij zien hoe ik dat alle keren deed .Ik word wakker en zeg gm Paps hoe heeft U geslapen en zeg daarna hoe ik me voel en hoe ik geslapen heb. Dan vraag ik Hem wat zal ik aan doen of wat gaan we doen vandaag (Paps en ik) en zo ga ik de hele dag door ik praat echt de hele dag over het gen ik ga doen of aan het doen ben. En Hij liet mij zien dat Hij mij de kracht, rust en geduld gaf om het gen te doen en de dag door te komen. Dit moeten wij eigen gaan maken dat het een automatische iets wordt onze 1 natuur

Fase 2-> moeten vrouwen wanneer ze fase 1 onder de knie hebben en eigen hebben gemaakt, open gaan staan voor Zijn onderbrekingen terwijl wij bezig zijn met onze dagelijkse bezigheden en het praten met Hem. Tijdens die onderbrekingen praat Hij terug met ons. Hij geeft antwoorden op onze vragen of Hij verteld ons iets of Hij geeft ons openbaringen. Hier liet Hij mij zien dat ik toen hele gesprekken had met Hem over onze dag (Paps en ik). Had een keer dat Hij mijn outfit koos voor die dag.

Fase 3-> Wanneer wij fase 1 en fase 2 beheersen en dagelijks hanteren het dus onze 1 natuur maken want we zijn immers zo gemaakt. Dus om het doel van vrouw zijn te niet te missen behoren wij te functioneren naar behoren waar wij voor gemaakt zijn. Want een pen is ook niet gemaakt om in het gras te gaan wroeten. Dat is zonde want de pen mist zijn doel waarvoor het gemaakt is. Een pen is gemaakt om ermee te schrijven en werkt dus ook het beste om ermee te schrijven waarvoor die gemaakt is, je haalt het optimale uit de pen. En dat is ook wat Paps wilt dat wij het optimale uit onszelf halen dat wij gaan leven naar waarvoor wij gemaakt zijn zodat wij onze doel als vrouw zijnde niet zullen missen. En een fijn en relaxte leven zullen leiden met Hem.

We komen dan op plek wanneer we fase 1 en fase 2 beheersen en hanteren dat wij bezig zijn met onze dagelijkse leven maar ter gelijkertijd onze stille tijd met de Heer hebben. Wij zullen dan kunnen koken en hele gesprekken met de Heer voeren, we zullen volledige openbaringen krijgen, we zullen tv kunnen kijken met onze volle aandacht maar ook ter gelijkertijd bezig zijn met Hem. Hij liet mij zien hoe door een kijkje te nemen in mijn leven. Ik noem het altijd alsof mijn hersenen in 2 worden gesplitst. Want ik ben aan het telefoneren en ter gelijkertijd hele gesprekken voeren met de Heer. Ik ben een hele programma volgen van begin tot eind en ter gelijkertijd hele gesprekken voeren met de Heer. Het is net alsof ik 2 helften heb en elk functioneert apart op het zelfde momenten en ik kan ze beiden volgen. Ik zag ook dat ik vaak heen en weer ga in beiden hersen helften (om het even zo te noemen) om dieper in de ene te gaan voor het moment. We moeten op een plek komen dat beiden werelden functioneren zowel het natuurlijke als het geestelijke. Want wij zijn niet gemaakt en om apart te gaan en stille tijd te nemen.

En dit is voor alle vrouwen of je nou een man hebt of niet of kinderen hebt of niet werkt of niet. De man is anders ingesteld en werkt dus anders dan ons vrouwen. De mannen die krijgen een lange termijn dosis. Zij gaan apart en nemen hun stille tijd. Laten we voorop zetten dat ik niet zeg dat mannen een makkelijker leven hebben dan wij vrouwen. Want dat is niet zo. Zij zijn gemaakt voor andere dingen en hebben dus andere taken wat vrouwen niet behoren te doen en wanneer we t toch doen het ons bezwaard want wij zijn daar niet voor gemaakt en andersom. Wanneer mannen hun stille tijd nemen wordt de kraan volledige open gedraaid en hun beker vol raakt. Wanneer hun beker vol zijn dan gaan zij aan de slag met het gen zij hebben gekregen tijdens hun stille tijd en kunnen zij een tijd vooruit. Bij vrouwen druppelt het elke keer een druppel door de gehele dag door die 3 fases wanneer we ze beheersen zodat wij de dag door kunnen.

Dit is wat de vrouw uit spreuken 31 deed . Zij deed van alles in en om het huis en tussen haar dagelijkse bezigheden sprak (bad ) zij tot God. Kijk hoeveel zij wel niet deed op dag ze werkte ze verzorgde de kinderen ze maakt een thuis van het huis en ze verzorgde haar zelf. Mag ik jullie bemoedigen om spreuken 31 te lezen.

-xVEx-

❤️VRIENDELIJKHEID❤️

Om vriendelijk te zijn tegen mensen die je kent is makkelijk maar de kunst is om vriendelijk tegen onbekenden te zijn. Jezus zei zelf dat Paps goed is voor de mensen die van hem houden maar OOK voor de ondankbare en mensen die niet van Hem houden.

Wij zijn gemaakt naar Paps evenbeeld dus zijn instaat om de eigenschap vriendelijkheid te tonen naar andere. En men moet streven om Paps zijn vriendelijkheid te ontwikkelen in onze leven. Zoals de bijbel zegt is vriendelijkheid 1 van de vruchten van de geest.

Hoe ontwikkelt men vriendelijkheid? Men kan vriendelijkheid ontwikkelen als men meer over God, de Schepper, te weten komt door een hechtere band met Hem te bouwen/ hebben. Door een relatie met Paps te bouwen en te hebben trekt (proces) Hij niet alleen alles recht in onze leven. Maar zal men ook Zijn eigenschappen overnemen en daardoor dus meer op Hem gaan lijken.

Vriendelijke mensen zijn geïnteresseerd in anderen, geduldig, aardig en houden rekening met anderen. Ze hechten veel waarde aan hun relaties met anderen en zijn gericht op harmonie. Het heeft dus alles te maken met een bepaalde manier van naar anderen toe zijn en doen.

🎚Kolossenzen 3:12🎚

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

🎚Galaten 5:22-23🎚

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

-xVEx-

❤️ ZOEK ZIJN KONINKRIJK

De bijbelvers waarin staat dat wij eerst Het Koninkrijk van God moeten zoeken wordt vaak misvat. Mensen interpreteren deze bijbelvers (Matteüs 6:33) vaak uit eigenbelangen, eigen perspectief en of vleselijke hartbegeertes. Zij willen en volgen/dienen Paps omdat zij bepaalde dingen of situaties in hun leven willen zien veranderen. Men denkt dan “Als ik God ga dienen ga ik alles krijgen wat mijn hart begeert. Mooie dure auto, grote huis, veel reizen en of veel geld” Zij willen vrucht dragen vanwege aanzien/eer van andere, aandacht of om aan de wereldse verwachtingen te voldoen. “ Oo Piet is echt een man van God” of “Miep is gevuld met de HG bij haar moet je wezen” om even een paar voorbeelden op te noemen van wat ik bedoel met “aanzien/eer” Zij verliezen het feit uit het oog dat alles vanuit God komt en niet vanuit de mens zelf. En dat dus alle eer, lof en aanbidding de Heer toebehoort.

Met “Het Koninkrijk van God” wordt bedoeld zoek Hem op, leer Hem kennen voor Wie Hij is en niet voor wat Hij je geven kan. Hou onvoorwaardelijk van Hem, aanbid Hem omdat Hij goed en liefdevol is, geef Hem alle eer en lof die Hem toe behoort omdat Hij een goede Papa is. Blijf trouw en standvastig geloven in Hem en Zijn woord ten alle tijden. Zoek Hem op in je goeie en slechte dagen. Deel je dagen in met Hem, laat Hem je navigatiesysteem zijn en vraag Hem wat Zijn wil is. Laat Hem (nieuwe) hart verlangens op je hart zetten door Zijn wil aan je bekent te maken zodat je niet teleurgesteld zal worden, gaat twijfelen, zal wankelen, eeuwig hopen op luchtkastelen en rondjes om de berg zal blijven lopen. Maar juist standvastig zal zijn in je geloof ten alle tijden.

“Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Hiermee wordt NIET bedoeld dat je, je vleselijke begeertes zal gaan ontvangen. Hiermee wordt bedoeld dat je Gods volledige en onvoorwaardelijke liefde, goedheid, karakterwisseling, hoopvolle toekomst en vruchten van de geest zal ontvangen en de persoon worden waarvoor je gemaakt bent om te worden.

📣 Ik ben God. Ik ben jullie Vader. Ik ben de maker van alles. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de alwetende. Ik heb het beste met jullie voor en klaar gelegd. Ik Ik Ik NIET jullie. Zegt de Heer.📣

Hij heeft voor een ieder een unieke plan en toekomst klaar gelegd. Hij weet hoe die eruit ziet en wat er nodig is. Men kan denken dat zij weten wat zij nodig hebben maar God is degene die het beste weet wat wij nodig hebben. Vrucht dragen is niet het hebben van de wereldse aspecten en materialen. Vrucht dragen komt vanuit God door een relatie te hebben met Hem en een toegewijde hart naar Hem toe. Waardoor men een karakterwisseling zal ondergaan, en alles wat krom is recht gezet zal worden door Paps zodat men zal leven zoals Paps het bedoelt heeft. Dus een leven leiden die Hem weerspiegelt vol liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.’

‭‭Een andere vers wat misvat wordt is Lucas 11:11-12. Mensen roepen dan gefrustreerd “maar Vader ik vraag en ik wacht hoe lang nog?” Maar men moet stil gaan staan vanuit welke hartgesteldheid zij vragen, zijn het wereldse dingen, is het Gods wil voor hun leven? Want men kan vragen wat ze willen en geloven in deze bijbelvers maar als de hartgesteldheid niet correct is of het is niet de wil van God dan raken mensen teleurgesteld want hetgeen zij willen of denken nodig te hebben komt of gebeurt maar niet. Zij gaan dan twijfelen in Gods goedheid en liefde waardoor ze dan een onevenwichtige geloof en relatie met Paps zullen hebben.

🎚Matteüs 6:33 🎚

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

🎚Jeremia 29:11 🎚

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

🎚Galaten 5:22 🎚

‘Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.`

‭‭🎚Lucas 11:11-12🎚

Velen van jullie hebben kinderen. Als je zoon je om een vis vraagt, geef je hem dan een slang? Of als hij om een ei vraagt, geef je hem dan een schorpioen? Natuurlijk niet!’‭

-xVEx-