‘’Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag ook een […]