‘’Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag ook een behoeftige weduwe twee koperstukjes daarin werpen, en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen daarin geworpen. Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen’’ (Lucas 21:1-4)

Met dit korte verhaal heeft Jezus ons een enorm waardevolle les geleerd, namelijk dat kwaliteit boven kwantiteit staat. De weduwe gaf slechts twee munten, waarbij de rijken wellicht tien- of honderden munten gaven. De rijken hadden waarschijnlijk de mentaliteit van ‘’wat denkt deze weduwe met die twee munten te bereiken? Wat is een donatie van twee munten, en wat heeft de tempel eraan?’’.

Jezus greep in en legde eerst uit waarom de rijken fout zaten, en waarom Hij het offer van de weduwe accepteerde. Dit is iets wat de mensen niet hadden verwacht, dat Jezus het juist voor de weduwe opnam en niet voor de rijken. Wanneer wij dieper op dit verhaal ingaan, zien wij dat de vrouw wellicht twee munten gaf, maar dat die twee munten 100% waren van haar bezit. De rijken, daarentegen, gaven zoals Jezus zei ‘’hebben van hun overvloed’’ gegeven, dus zij konden dat geld zonder enig probleem missen.

Stel hetzelfde bedrag werd van hen gestolen, of zij raakten het kwijt, dan hadden zij nergens last van gehad. De weduwe gaf alles wat zij had. Ongeacht het kwantitatief weinig leek, en de mensen er lacherig over hadden gedaan, gaf zij kwalitatief alles wat zij had.

Paus Shenouda III zei hierover dat wij on ons (geestelijke) leven altijd alles moeten geven wat wij kunnen geven.

“Hij zei hierover ‘’hij die niet kan sprinten moet hardlopen, hij die niet kan hardlopen moet lopen, hij die niet kan lopen moet hinken en hij die niet kan hinken moet kruipen. Zolang je maar vooruitgaat’’.

Met andere woorden, in ons (geestelijk) leven moeten wij altijd alles geven van wat wij kunnen geven. Is gebed het enige wat wij momenteel kunnen, dan hebben wij alles gegeven net zoals de weduwe. Ons leven, op alle aspecten, fluctueert en dat zal het ook blijven doen. Veel dingen hebben wij als mens niet in eigen handen, en omstandigheden en situaties hebben dan ook invloed op ons. Aan het eind van de dag zijn wij mensen, en kunnen wij onder druk of stress bezwijken.

Het belangrijkste is dat wij altijd het goede voorbeeld van de weduwe blijven volgen, en goed bij onszelf stilstaan over wat wij kunnen geven en daarvan echt alles geven. Heb ik zoveel pijn door een situatie of omstandigheid, en is het enige wat ik kan doen mijn hart verheffen naar God zonder enig woord te spreken, en doe ik dat ook, dan heb ik vooralsnog alles gegeven wat ik kon. Ben ik dusdanig verzwakt door een situatie of omstandigheden, en heb ik alleen kracht om ‘’God’’ uit te spreken zonder andere woorden, en doe ik dat, dan heb ik alles gegeven wat ik kon. Wij moeten altijd bij onszelf stilstaan wat wij, realistisch gezien, kunnen geven en alles op alles zetten om dat dan ook te geven.

Vaak hebben wij verwachtingen dat wij als een speer vooruitgaan in ons geestelijk leven, alleen leert ervaring vaak anders. Een ander punt wat ons hindert in ons geestelijk leven is dat wij de lat even hoog leggen als een ander, en vaak is diegene een geestelijk iemand. Een voorbeeld, wanneer ik niet evenveel bidt/vast/lees als een vriend, dan ben ik niet goed bezig. Om hetzelfde voorbeeld aan te houden; dat is hetzelfde als evenveel willen doneren als iemand die meer geld heeft. Is het logisch dat God ons aanrekent dat wij maar 2 muntjes, in plaats van 100, doneren als wij alleen maar twee munten hebben? Door wat voor omstandigheden dan ook kan iemand minder muntjes hebben, maar dat betekent niet dat diegene geoordeeld gaat worden omdat hij minder heeft dan zijn buurman. Het enige waar het om draait is dat diegene alles geeft wat hij maar kan geven, getallen en hoeveelheden is niet hetgeen waar God naar kijkt.

Geef niet op, blijf doorgaan. Hoe weinig je ook bezig bent. Beter elke dag 10 min. dan 1x per week 1 uur. Wens jullie allemaal een fijne, gefocuste, productieve week toe.

-xJEx-

No responses yet

Geef een reactie