Het valt mij op in deze tijd dat het proces van discipelschap veelal onbegrepen is. Men ziet […]