Net zoals Paps, Jezus en de HG de 3 in 1 zijn. Zijn wij mensen ook drie in 1, namelijk geest,ziel en lichaam. Paps vertelde mij dat geloof in drievoud werkt. Alle aspecten en in alle vormen in onze leven zullen er veranderingen plaats vinden in drie fases.

1 -> VERSTAND: Je hoort t woord en sla t op in de hoofd/geest

2 -> ZIEL: Is het moment dat t werkelijk doorgedrongen is tot je.

3 -> Lichaam: Je hele houding en wezen heeft t woord aangenomen en begrepen je zal dan aangaande het woord gaan handelen en uitwerken. Dat is het moment wanneer de vruchten zichtbaar worden

Aan de hand van deze drie fases zal er een karakterwisseling plaats vinden in je leven. Je karakter is zoals het is door je perspectief op dingen dus een resultaat van de ervaringen en sociale interacties in je leven. Jouw kijk die beïnvloed is door de ervaringen in je leven bepaald hoe jij handelt.

Wanneer je een kijk op mannen is dat ze altijd liegen en bedriegen is het omdat je in het verleden bedrogen bent en of het om je heen hoort en of ziet. Dan zal men altijd angstig, wantrouwend en of vijandig zijn naar mannen en je vertrouwt ze niet volledig. Je relatie is dan gespannen en de kleinste dingen brengen wantrouw naar boven. Je zoekt dingen achter zijn liefde voor jou waarom doet hij ineens zo lief? Waarom zit hij vandaag zoveel op zijn tel? waarom is hij zolang weg gebleven ? Waarom praat hij anders? Je houdt jezelf gevangen hierdoor.

Wanneer je kijk is dat elke man anders is zal je in je handelingen soepel en relaxed zijn je zal dan vertrouwen in hem hebben. Je zal geen wantrouw hebben over de kleinste dingen. Je neemt zijn liefde aan zoals hij het geeft en zoekt er niks achter. Je zal dan zien dat hij niet het zelfde doet en een uniek persoon is. Je zal zijn liefde kunnen ontvangen en ervaren. Je bent dan vrij en instaat zijn om te genieten van van de dingen die hij doet en van hem als unieke persoon. Dit is de meest voorkomende punt vandaar ik deze voorbeeld gebruik.

Zo zal het ook zijn met onze kijk op Paps. Het zal gaan via die 3 fases en zo zullen wij Zijn karakter overnemen. Men hoort het woord van Paps via Hem zelf, de bijbel, predekingen, gospel of via andere. Wanneer het woord in goede aarde valt in je hart dus. Dan zal Paps het het gaan bewateren aangaande jouw relatie met Hem zodat het wortel zal gaan krijgen. Wanneer de wortel in je hart gegroeid is zullen de vruchten gaan groeien en te zien zijn. Alleen Paps kan de juiste wortels in je hart laten groeien naar mate je relatie met Hem en je interesse in Hem.

Je merkt al heel gauw aan iemand wanneer en welke stap ze zijn en of überhaupt een werkelijk stap hebben gemaakt om aan die drie fases samen met Paps te beginnen, te doorlopen en behandelen. Men hoort iets wat gezegd wordt ze doen er niks mee of ze gaan het zelf proberen uit eigen kracht tot het in werking komt /praktijk te brengen . En willen dus van stap 1 -> 3 gaan. Dat kan natuurlijk niet want geen ene plant groeit van zaad naar plant zonder wortel. Dit is dan een gemanipuleerde handeling wat geen vrucht zal dragen hoe hard je ook je best doet.

Wanneer het volgens de 3 fases gaat wordt het eigen en zal de handeling vanzelf gaan en zal het automatisch gaan en niet gedwongen of zonder denken want het is je eigen geworden. Je nieuwe natuur (karakter) de karakterwisseling is dan ontstaan.

EEN VOORBEELD; Wanneer iemand zegt dat je een appel eerst moet schillen voor het eten, maar je eigenlijk niet snapt waarom of er niet achter staat. Dan ga je het gedwongen doen en dat maakt het een gemanipuleerde handeling. Want het zaadje is niet in goede aarde gevallen.

1-> Mensen gaan gedwongen de appel schillen omdat het gezegd werd maar weten niet eens waarom ze het moeten schillen.

2-> Omdat het een gemanipuleerde handeling is zou het bezwaard aan voelen want je moet steeds denken oja eerst schillen oja oja. Het woord is niet in goede aarde geland de ziel dus.

3-> Op een gegeven moment is het zo bezwaard dat je de appel eet zonder te schillen je eigen natuur neemt t over. Want er heeft geen totale karakterwisseling plaats gevonden. Je zal het zelf niet merken dat je t aan het eten bent met schil totdat mensen er iets van zeggen of je na het eten zoiets heb van kak vergeten schil moest eraf.

Je karakter verandert alleen door wat je DOET en door de motieven waaruit je iets doet. Door herhaald te handelen vanuit de verbondenheid met God, wordt die manier van handelen een deel van je nieuwe natuur. Je neemt dan Gods karakter over. Je mag bij God komen zoals je bent. Maar God vindt je veel te kostbaar om je te laten zoals je bent en wilt het beste uit je halen. En wilt de 3 fase van karakterwisseling met je aan gaan zodat je leven vol vreugde,rust, liefde en vrede zal zijn.

Zolang er geen karakterwisseling heeft plaats gevonden zal je altijd in je oude natuur terug vallen hoe hard je ook je best doet. Paps manipuleert je niet en wilt zeker geen robot van je maken. Je karakter wordt gevormd en gekneed om te passen binnen Gods volmaakte plan met je leven. Dat kan natuurlijk alleen in welke mate jij Hem toe laat dus aan de hand van je relatie met Hem. Hoe hard je het woord wilt eigen maken, is dit de manier hoe het werkt van 1 -> 2 -> 3. Je krijgt een openbaring/woord vervolgens geeft dat je hoop ( je hele hart wilt het hebben en of najagen)en vandaar uit groeit je geloof nog meer.

Paps vertelde mij dat dit de 3 fases zijn en dat mensen zo alle aspecten in hun geloofsleven zullen door wandelen zonder deze 3 fases zal men geen vrucht dragen. Want de oude natuur moet eerst met wortel en al eruit getrokken worden door en met Hem zodat er een gezonde en nieuwe zaadje gezaaid kan worden door Hem. Dit geldt voor zowel het geestelijke leven als de natuurlijke leven.

🎚 Mattheüs‬ ‭13:4-8‬ ‭🎚

‘Bij het zaaien viel er wat zaad langs de weg en de vogels kwamen het oppikken. Er viel ook wat zaad op steenachtige grond. Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op. Maar toen de zon erop ging schijnen, verschroeide het. Het ging dood, omdat het niet veel wortels had. Ander zaad viel tussen de distels en werd erdoor verstikt. De rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst: wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als er was gezaaid.’

‭‭🎚Spreuken 4:23🎚

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,het is de bron van je leven.

🎚Spreuken 27:19🎚

Zoals water het gezicht weerspiegelt,zo weerspiegelt het hart de mens.

🎚Jeremia 17:9-10🎚

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,die nieren toetst,die ieder naar zijn levenswandel beloont,aan ieder geeft wat hij verdient.

🎚Jeremia 29:13🎚

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

-xVEx-

No responses yet

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: