Net zoals Paps, Jezus en de Heilige Geest de 3 in 1 zijn. Zijn wij mensen ook drie in 1, namelijk geest,ziel en lichaam. Paps vertelde mij dat geloof in drievoud werkt. Alle aspecten en in alle vormen in onze leven zullen er veranderingen plaats vinden in drie fases.

1 -> VERSTAND: Je hoort t woord vanuit je geest en pikt het op in je korte termijn geheugen en slaat het op in je lange termijn geheugen.

2 -> Hart: Is het moment dat t werkelijk doorgedrongen is tot je wezen.

3 -> Lichaam: Je hele wezen heeft t woord aangenomen en begrepen. Je houding zal veranderen en je zal dan aangaande het woord gaan handelen en uitwerken. Dat is het moment wanneer de vruchten zichtbaar beginnen te worden.

Aan de hand van deze drie fases zal er een karakterwisseling plaats vinden in je leven. Je karakter is zoals het is door je perspectief, dus een resultaat van de ervaringen en sociale interacties in je leven. Jouw perspectief die gevormd is door de ervaringen in je leven bepaald hoe jij handelt.

Wanneer je kijk op mannen is dat ze altijd liegen en bedriegen is het omdat je in het verleden bedrogen bent, en of het om je heen hoort en ziet. Dan zal men altijd angstig, wantrouwend en of vijandig zijn naar mannen en je vertrouwt ze niet volledig. Je relatie is dan gespannen en de kleinste dingen brengen wantrouwen naar boven. Je zoekt dingen achter zijn liefde voor jou waarom doet hij ineens zo lief? Waarom zit hij vandaag zoveel op zijn tel? waarom is hij zolang weg gebleven ? Waarom praat hij anders? Je houdt jezelf gevangen hierdoor.

Wanneer je kijk op elke man anders is zal je in je handelingen soepel en relaxed zijn, je zal dan vertrouwen in hem hebben. Je zal geen wantrouwen hebben over de kleinste dingen. Je neemt zijn liefde aan zoals hij het geeft en zoekt er niks achter. Je zal dan zien dat hij niet het zelfde doet en een uniek persoon is. Je zal zijn liefde kunnen ontvangen en ervaren. Je bent dan vrij en instaat zijn om te genieten van de dingen die hij doet en van hem als uniek persoon. Dit is het meest voorkomende punt, vandaar ik deze voorbeeld gebruik.

Zo zal het ook zijn met onze kijk op Paps. Het zal gaan via die 3 fases en zo zullen wij Zijn karakter overnemen. Paps spreekt je persoonlijk aan, de bijbel, predekingen, gospel of via andere wegen. Wanneer het woord in goede aarde valt (je hart). Dan zal Paps het gaan bewateren aangaande jouw relatie met Hem zodat het wortel zal gaan schieten. Wanneer de wortel in je hart gegroeid is en een boom is geworden zullen er vruchten gaan groeien en te zien zijn. Alleen Paps kan de juiste wortels in je hart laten groeien naar mate je relatie met Hem en je interesse in Hem.

Je merkt al heel gauw aan iemand wanneer of er stap is gemaakt en of er überhaupt een werkelijk stap is gemaakt om aan die drie fases samen met Paps te beginnen, te doorlopen en handelen.
Men hoort iets wat gezegd wordt ze doen er niks mee of ze gaan het zelf proberen uit eigen kracht tot het in werking komt /praktijk te brengen . En willen dus van stap 1 -> 3 gaan. Dat kan natuurlijk niet want geen ene plant groeit van zaad naar plant zonder wortel. Dit is dan een gemanipuleerde handeling wat geen vrucht zal dragen hoe hard je ook je best doet.

Wanneer verandering volgens de 3 fases gaat wordt het eigen en zullen de handelingen vanzelf gaan. Het zal automatisch gaan en niet gedwongen of zonder denken want het is eigen geworden. Je nieuwe natuur (karakter), de karakterwisseling is dan ontstaan.

EEN VOORBEELD; Wanneer iemand zegt dat je een appel eerst moet schillen voor het eten, maar je eigenlijk niet snapt waarom of er niet achter staat. Dan ga je het gedwongen doen en dat maakt het een gemanipuleerde handeling. Want het zaadje is niet in goede aarde gevallen.

1-> Mensen gaan gedwongen de appel schillen omdat het gezegd werd, maar weten niet eens waarom ze het moeten schillen.

2-> Omdat het een gemanipuleerde handeling is zou het bezwaard aan voelen want je moet steeds denken “oja eerst schillen”. Het woord is niet in goede aarde (hart) geland.

3-> Op een gegeven moment is het zo bezwaard dat je de appel eet zonder te schillen je eigen natuur neemt het over. Want er heeft geen totale karakterwisseling plaats gevonden. Je zal het zelf niet merken dat je het aan het eten bent met schil, totdat mensen er iets van zeggen of je na het eten zoiets heb van kak, vergeten schil moest eraf.

Je karakter verandert alleen door wat je DOET en door de motieven waaruit je iets doet. Door dit proces te herhalen vanuit de verbondenheid met God, wordt deze manier van handelen een deel van je nieuwe natuur. Je neemt dan Gods karakter over. Je mag bij God komen zoals je bent. Maar God vindt je veel te kostbaar om je te laten zoals je bent en wilt het beste uit je halen. En wilt de 3 fases van karakterwisseling met je aan gaan zodat je leven vol vreugde, rust, liefde en vrede zal zijn.

Zolang er geen karakterwisseling heeft plaats gevonden zal je altijd in je oude natuur terug vallen, hoe hard je ook je best doet. Paps manipuleert je niet en wilt zeker geen robot van je maken. Je karakter wordt gevormd en gekneed om te passen binnen Gods volmaakte plan voor jou leven. Dat kan natuurlijk alleen in welke mate jij Hem toe laat dus aan de hand van je relatie met Hem. Hoe hard je het woord wilt eigen maken, is dit de manier hoe het werkt van 1 -> 2 -> 3. Je krijgt een openbaring/woord vervolgens geeft dat je hoop (je hele hart wilt het hebben en of najagen)en vandaar uit groeit je geloof nog meer.

Paps vertelde mij dat dit de 3 fases zijn en dat mensen zo alle aspecten in hun geloofsleven zullen door wandelen. Zonder deze 3 fases zal men geen vrucht dragen. Want de oude natuur moet eerst met wortel en al eruit getrokken worden door en met Hem, zodat er gezonde en nieuwe zaadje gezaaid kan worden door Hem. Dit geldt voor zowel het geestelijke leven als de natuurlijke leven.

🎚 Mattheüs‬ ‭13:4-8‬ ‭🎚

‘Bij het zaaien viel er wat zaad langs de weg en de vogels kwamen het oppikken. Er viel ook wat zaad op steenachtige grond. Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op. Maar toen de zon erop ging schijnen, verschroeide het. Het ging dood, omdat het niet veel wortels had. Ander zaad viel tussen de distels en werd erdoor verstikt. De rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst: wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als er was gezaaid.’

‭‭🎚Spreuken 4:23🎚

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,het is de bron van je leven.

🎚Spreuken 27:19🎚

Zoals water het gezicht weerspiegelt,zo weerspiegelt het hart de mens.

🎚Jeremia 17:9-10🎚

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,die nieren toetst,die ieder naar zijn levenswandel beloont,aan ieder geeft wat hij verdient.

🎚Jeremia 29:13🎚

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

-xVEx-

No responses yet

Geef een reactie