De bijbelvers waarin staat dat wij eerst Het Koninkrijk van God moeten zoeken wordt vaak misvat. Mensen interpreteren deze bijbelvers (Matteüs 6:33) vaak uit eigenbelangen, eigen perspectief en of vleselijke hartbegeertes. Zij willen en volgen/dienen Paps omdat zij bepaalde dingen of situaties in hun leven willen zien veranderen. Men denkt dan “Als ik God ga dienen ga ik alles krijgen wat mijn hart begeert. Mooie dure auto, grote huis, veel reizen en of veel geld” Zij willen vrucht dragen vanwege aanzien/eer van andere, aandacht of om aan de wereldse verwachtingen te voldoen. “ Oo Piet is echt een man van God” of “Miep is gevuld met de HG bij haar moet je wezen” om even een paar voorbeelden op te noemen van wat ik bedoel met “aanzien/eer” Zij verliezen het feit uit het oog dat alles vanuit God komt en niet vanuit de mens zelf. En dat dus alle eer, lof en aanbidding de Heer toebehoort.

Met “Het Koninkrijk van God” wordt bedoeld zoek Hem op, leer Hem kennen voor Wie Hij is en niet voor wat Hij je geven kan. Hou onvoorwaardelijk van Hem, aanbid Hem omdat Hij goed en liefdevol is, geef Hem alle eer en lof die Hem toe behoort omdat Hij een goede Papa is. Blijf trouw en standvastig geloven in Hem en Zijn woord ten alle tijden. Zoek Hem op in je goeie en slechte dagen. Deel je dagen in met Hem, laat Hem je navigatiesysteem zijn en vraag Hem wat Zijn wil is. Laat Hem (nieuwe) hart verlangens op je hart zetten door Zijn wil aan je bekent te maken zodat je niet teleurgesteld zal worden, gaat twijfelen, zal wankelen, eeuwig hopen op luchtkastelen en rondjes om de berg zal blijven lopen. Maar juist standvastig zal zijn in je geloof ten alle tijden.

“Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Hiermee wordt NIET bedoeld dat je, je vleselijke begeertes zal gaan ontvangen. Hiermee wordt bedoeld dat je Gods volledige en onvoorwaardelijke liefde, goedheid, karakterwisseling, hoopvolle toekomst en vruchten van de geest zal ontvangen en de persoon worden waarvoor je gemaakt bent om te worden.

📣 Ik ben God. Ik ben jullie Vader. Ik ben de maker van alles. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de alwetende. Ik heb het beste met jullie voor en klaar gelegd. Ik Ik Ik NIET jullie. Zegt de Heer.📣

Hij heeft voor een ieder een unieke plan en toekomst klaar gelegd. Hij weet hoe die eruit ziet en wat er nodig is. Men kan denken dat zij weten wat zij nodig hebben maar God is degene die het beste weet wat wij nodig hebben. Vrucht dragen is niet het hebben van de wereldse aspecten en materialen. Vrucht dragen komt vanuit God door een relatie te hebben met Hem en een toegewijde hart naar Hem toe. Waardoor men een karakterwisseling zal ondergaan, en alles wat krom is recht gezet zal worden door Paps zodat men zal leven zoals Paps het bedoelt heeft. Dus een leven leiden die Hem weerspiegelt vol liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.’

‭‭Een andere vers wat misvat wordt is Lucas 11:11-12. Mensen roepen dan gefrustreerd “maar Vader ik vraag en ik wacht hoe lang nog?” Maar men moet stil gaan staan vanuit welke hartgesteldheid zij vragen, zijn het wereldse dingen, is het Gods wil voor hun leven? Want men kan vragen wat ze willen en geloven in deze bijbelvers maar als de hartgesteldheid niet correct is of het is niet de wil van God dan raken mensen teleurgesteld want hetgeen zij willen of denken nodig te hebben komt of gebeurt maar niet. Zij gaan dan twijfelen in Gods goedheid en liefde waardoor ze dan een onevenwichtige geloof en relatie met Paps zullen hebben.

🎚Matteüs 6:33 🎚

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

🎚Jeremia 29:11 🎚

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

🎚Galaten 5:22 🎚

‘Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.`

‭‭🎚Lucas 11:11-12🎚

Velen van jullie hebben kinderen. Als je zoon je om een vis vraagt, geef je hem dan een slang? Of als hij om een ei vraagt, geef je hem dan een schorpioen? Natuurlijk niet!’‭

-xVEx-

No responses yet

Geef een reactie