Iedereen roept maar “ karma is a bitch” en/of wensen andere de ergste Karma toe. Maar ze vergeten dat zij ook mensen hebben gekwetst. Wat dus betekent dat Karma niet alleen achter de mensen aan gaat die hun gekwetst hebben maar Karma komt ook achter hunzelf aan. Wie wind zaait zal storm oogsten. Want iedereen heeft wel eens of staat in een slecht daglicht van een ander. 

Behandel een ander zoals jij behandelt wilt worden. Zoals men zaait zo zal men oogsten. Zaait men vleselijk dan zal men ook vleselijk oogsten. Alles wat vlees wordt gezaaid zal enkel bederf (dood, vernietiging en verwoesting) oogsten, geen vruchten dus. Zaait men geestelijk dan zal men geestelijke oogsten, de vruchten van de geest zullen dan geoogst worden. 

Alle vleselijke handelingen komen voort vanuit de ziel. Verlangens van het hart, naar eigen inzicht handelen, uit eigen kracht handelen en 
volgens de normen van de wereld willen zijn. Zijn allemaal handelingen vanuit de ziel. De ziel is dan gericht op de zichtbare wereld inplaats op de geestelijke wereld (Gods Koninkrijk).

Men moet de moed niet verliezen of wanhopig worden (verslappen/twijfelen) om ten alle tijden het goede te doen. Want wanneer het oogst tijd is zullen zij de heerlijke vruchten oogsten. Laten wij daarom ten alle tijden de gelegenheid creëren om het goede te doen, zonder verwachtingen van andere. En het doel van het leven niet uit het oog te verliezen. Het doel van het leven is om te lijken op Christus en Hem te weerspiegelen (liefdevol, begripsvol, attent, zorgzaam en geduldig) en de persoon worden die God ons gemaakt heeft om te zijn. Wanneer men zich bekeert (het oude leven de rug toekeren). Men krijgt dan een nieuwe levensstijl die de vrucht van het geloof zal zijn en voort zal vloeien naar andere.  

🎚Galaten‬ ‭6:7-8‬ ‭🎚
Maak uzelf niets wijs: God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft.
‭‭
🎚 Galaten‬ ‭5:19-22‬ ‭🎚
‘Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.’
‭‭
🎚Galaten 5:22-23🎚
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

🎚Galaten 6:9🎚
‘Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven.’
‭‭
🎚Jeremia 17:7-8🎚
Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.

🎚Spreuken 3:5-6🎚
Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.

🎚Jesaja 43: 19-20🎚
‘Want Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld waarover mijn volk naar huis kan terugkeren. Ik zal rivieren voor mijn volk laten ontspringen in de woestijn! De wilde dieren in de vlakten zullen Mij bedanken, ook de jakhalzen en de struisvogels, omdat Ik hun water geef in de wildernis, ja, bronnen in de woestijn, zodat mijn volk dat Ik heb uitgekozen, kan worden verfrist.’

🎚 Efeziërs‬ ‭2:8-10‬ 🎚
‘Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.’

-xVEx-

No responses yet

Geef een reactie