Ik had laatst een gesprek met God en vroeg Hem, wat is de reden waarom Hij ons heeft gemaakt. Hij antwoordde dat mijn vraagstelling verkeerd was, want mijn vraag kwam vanuit al hetgeen wat fout gaat in de wereld. Als alles goed was zou ik deze vraag niet stellen, want zou bezig zijn met het genieten van al het goede. Kan je jezelf voorstellen een leven waar alleen goedheid bestaat? Gewoon niet weten wat kwaad is, wat angst is, wat dood is, wat moord en elk ander negatieve gebeurtenissen is?  Een leven zonder pijn, gevuld met rust en vrede, een leven zonder verdriet, een leven gevuld met vreugde en blijdschap?

 De Heer maakte duidelijk dat “Theosis” het antwoord is. Mijn vraagstelling moest zijn “hoe kunnen wij dit alles veranderen?” Als wij geloven dat God enkel en alleen goed is, dan zouden wij nooit vragen waarom Hij ons heeft gemaakt. Ik moest toen denken aan dit schriftgedeelte;

Ik heb ook de mensen gemaakt. De mensen kunnen daarom geen kritiek op mij hebben. Klei zegt toch ook niet tegen de pottenbakker:

‘Wat maak jij eigenlijk?’ Of: ‘Dat vind ik niet mooi!’

Jesaja 45:9

Theosis is het antwoord. Dit betekent te worden zoals God. Wij zijn vaak zo bezig met allerlei dingen om ons leven te beteren, maar wat is het uiteindelijke doel? Sommige willen meer kennis, anderen meer gaven, en anderen gewoon ergens bij horen, en sommigen willen simpelweg een beter leven. Er word vaak geroepen dat Jezus het antwoord is van alle problemen, maar hoe bedoelt men dit. Ik geloof dat het antwoord Theosis is. Als wij worden als God dan zullen wij automatisch in lijn leven met alles wat Hij geschapen heeft. Alles wat niet goed is zal verdwijnen, alles wat kwaad en duister is zal niet meer bestaan, alles zal rechtgetrokken worden, geen ziekte of dood meer, geen angst of depressie meer, zelfs de aarde zal herstellen en zo ook onze manier van leven. Dit is wat Theosis zal doen. 

Willen wij verandering zien in de wereld om ons heen, dan zal het bij elke individu moeten beginnen. Verander ik, dan veranderd ook mijn gezin. Veranderd mijn gezin dan veranderd ook mijn wijk. Verandert mijn wijk dan verandert ook mijn stad, verandert mijn stad dan verandert ook mijn land. Veranderd mijn land dan verandert ook mijn wereld. Het begint bij ons! Jezus zei; jullie zullen meer doen dan wat ik gedaan heb. Hij had het niet alleen over onze gezamenlijke inspanning als gelovigen, maar ook over onze persoonlijke inspanning van “Theosis”. Hij gaf het voorbeeld van hoe een mens kan leven als een goddelijke wezen. Begrijp me niet verkeerd want ik zeg niet dat wij God worden maar dat wij worden als God. God schiep de mens in zijn evenbeeld en gelijkenis. Het evenbeeld hebben wij nog steeds maar de gelijkenis zijn wij kwijt geraakt. Hier werken wij aan als powerhouses door de studies en individuele gesprekken. Het enige is dat iedereen zijn persoonlijke inspanning moet verrichten om “theosis” te bereiken. 

‘Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper,’

‭‭Kolossenzen‬ ‭3:5-10‬ 

-xJEx-

No responses yet

Geef een reactie