In geloof gaan staan, weten en vertrouwen op God. Hij zal ons leiden en ons leren de koren van de kaf te onderscheiden. Zag een beeld van een lelijke zwarte wezen die veranderde en in mensen trad. Deze wezen zal mensen (bekenden, familieleden, vrienden) manipuleren door zoete broodjes te verkopen ons te onderdrukken zodat wij de verdoemenis in gestuurd worden. Alsof we op een berg staan en ervan af geworpen worden. Dit alles staat voor dat de  duivel  zielen aan het zoeken is.

Toen sprak de Heer; Hoor mij aan, Hoor mij aan, Hoor mij aan. Laat u niet misleiden sprak de Heer. Keer in uw binnenkamer (jou hart) tot mij in dag en douw. Verblijf in mij en Ik verblijf bij u.

Johannes 15:9 NBG51

Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.

Gods liefde is een koepel om ons heen die ons beschermd, onderwijst en leiding geeft. Velen zullen uit angst (Corona) en alle veranderingen hun geloof gaan verloochenen.

Toen gaf God een beeld over bijen die een meisje speels omringde en met de woorden “zo zoet als honing”. Wat Hij duidelijk maakte was dat wij in deze periode moeten rantsoeneren op zijn woord want er komt een tijd dat het nodig gaat zijn. Zijn woorden zullen dan zo zoet als honing zijn voor ons. Wat de Heer hiermee wilt duidelijk maken is dat wanneer er moeilijke en schaarse tijden zullen aanbreken wie in Hem verblijft zal daar geen hinder/moeilijkheden in vinden. Zijn woord zal een lamp voor onze voeten zijn, een helm voor onze hoofden en pantser voor onze borst.

Het is tijd dat een ieder sterk en standvastig in zijn geloof gaat moeten staan en in praktijk moeten uitvoeren “Walk the talk”. Wie ben jij en hoe groot is jouw geloof wanneer je in je binnenkamer bent?

No responses yet

Geef een reactie