En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak discipelen uit al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. (Mattheüs 28:18-20, EV)

Powerhouses is heel erg gefocust op het transformeren van de gelovigen. Niet dat wij voor de transformatie zorgen want dat doet God. Dit begint op het moment dat wij wedergeboren worden. Hierna volgt er een proces van discipleshap en dat zorgt voor de transformatie. Er zijn velen die het idee hebben vast te zitten in hun geloofswandel. Vooral diegenen die al jaren naar de kerk gaan en genoegen hebben genomen met alles wat ze kennen. Tegen deze groep wil ik zeggen “er is zoveel meer!” en God verlangt ernaar jullie te ontmoeten. Wij merken vaak dat de gedachte van discipelschap gezien word als het begin periode na onze wedergeboorte en een cursus om bekent te worden met het geloof. Dan zijn er sommigen die streven om een functie te bekleden in de kerk en hun best doen om de kneepjes van het vak (zo te zeggen) te leren. Ook tegen deze groep wil ik zeggen “er is zoveel meer!” En God verlangt ernaar jullie te ontmoeten in een diepgaande relatie. In een zekere zin eindigt het proces van discipelschap nooit want wij blijven veranderen hoe meer wij Christus leren kennen en hij gevormd word in ons. Er is zoveel meer in onze geloofswandel met God. Het eindstation is niet een leider worden in de kerk. Dit streven is alleen weggelegd voor sommigen. Maar er is zoveel moois wat ons wacht zodra wij het proces van discipelschap aangaan. Het mooiste en wonderbaarlijke is onze verandering door onze persoonlijke relatie met God.

Kan je je voorstellen wat het is om volledig vrij te zijn van angsten? Kan je jezelf voorstellen wat het is om volledig te worden wie je gemaakt bent om te zijn? Kan je jezelf voorstellen hoe het zou zijn om te leven in een wereld wat een volledige expressie geeft van Gods goedheid? Kan je jezelf voorstellen dat je familie God leert kennen zoals Hij is? Kan je jezelf voorstellen dat je een zegen kan zijn waar je je ook bevind in het leven? Kan je jezelf voorstellen dat God nieuwe uitvindingen door jou wil realiseren? Kan je jezelf voorstellen dat jij misschien verandering kan brengen op jou werk? Kan je je voorstellen dat God jou wil gebruiken om de natuur te herstellen? Kan je je voorstellen dat God je wil gebruiken om jongeren te helpen? Kan je je voorstellen dat God jou wilt gebruiken om ouderen te helpen? Kan je je voorstellen dat Gods wil meer is dan alleen een functie in een kerk organisatie?

Er is zoveel meer dan de 4 muren van de kerk. De aarde behoort God toe en er is zoveel meer dan de 4 muren van de kerk. Er is zoveel meer dan enkel nieuwe bekeerlingen. Er is zoveel meer dan alleen gebouwen te vullen. Er is zoveel meer dan enkel een vrome gelovige te zijn. Er is zoveel meer……..

Jezus leven is hem niet alleen te doen om de wonderen. Het is om volledig mens te zijn naar Gods maatstaven, naar Gods ontwerp en de aarde te vullen met de volledige expressie van Hem. Is de volledige expressie van God dan alleen de wonderen of mensen tot geloof te leiden? Het is een mooi gegeven dat wij mogen vertellen over de goedheid van God. En op deze manier anderen kunnen voorstellen aan onze liefdevolle goede hemelse Vader. Maar het stopt niet hier. Men moet gediscipeld worden zodat ze volledige expressie kunnen geven zoals God ze heeft gemaakt. Er is geen grotere getuigenis dan een veranderd leven. Er geen grotere wonder dan komen tot de realisatie wie je werkelijk bent in Christus en Christus in jou. Hier is waar discipelschap om gaat. Christus als de prototype van de ware intentie van menselijkheid, uiting gevende aan de veel kleurige weidsheid van God door elk individu.

Breek vandaag de kaders af die jou limiteren meer van God te ontvangen en te ervaren. Kies ervoor om een discipel te zijn en alles te leren wat Jezus geboden heeft wat enkel de liefde is. Alles wat niet uit liefde is, is niet Christus. En de liefde is werkelijk een leerschool. Het is èèn om te weten wat liefde is en het een tweede om te liefde te worden. Dit is discipelschap “om te worden zoals Hem”.

-xJEx-

No responses yet

Geef een reactie