Wij begonnen de avond met gebed die een ieder op hun beurt deed. De Heer leidde ons naar een openings lied.

OPENINGSLIED
Holy are You Lord -> Terry Macalmon

BEELD: ZOUT VAN DE AARDE.
Zag een hele grote stenen oppervlakte met scheuren erin waaruit een walm uit kwam. De Heer zei het is zout. Jullie gelovigen zijn de zout van de aarde. En gaf de volgende bijbelvers Mattheüs 5:13. Het is tijd dat alle gelovigen niet alleen jullie van PH maar alle gelovigen gaan opstaan. Jullie zijn lang genoeg onderdrukt geweest. Het is nu tijd dat jullie zullen moeten gaan opstaan. Een ieder die zegt “ik geloof in God” zal nu moeten gaan staan maar standvastig gaan staan. Jullie zijn lang genoeg als een riet heen weer gewaaid van links naar recht van rechts naar links van voor naar achter en achter naar voor. Wie zegt “ik geloof in God” zal er nu voor moeten gaan staan zonder schaamte zonder aan de wereldse aspecten en maatstaven te willen voldoen. Of je nou alleen zou blijven of voor gek verklaard zou worden het is tijd om te laten zien waarin je gelooft en daarin te blijven staan. Want jullie zijn het zout en zout brengt eten op smaak. Daarmee bedoel Ik dat wanneer jullie standvastig blijven staan en jullie geloof uitdragen zullen jullie de ongelovige ook mee op smaak brengen. Zij zullen zien hoe jullie blijven staan in de deze moeilijke tijd. Zo zullen jullie meer en meer mensen aantrekken tot en voor Mijn Koninkrijk, zo zullen jullie meer en meer mensen de smaak geven om tot Mij te komen. Het is tijd het is tijd het is tijd dat jullie zullen gaan staan standvastig zullen moeten gaan staan. Arise arise arise !!!

DE HEER SPRAK WEER
Waar zijn jullie zo bang voor? Dat hetgeen waarin je gelooft niet krachtig of werkelijk zou gebeuren? Maar waar geloof je dan in? Ik zal het zeggen waar je angst vandaan komt waarom je bang bent om teleurgesteld te worden waarom je bang bent dat hetgeen waarin je gelooft niet krachtig genoeg zal zijn. Het is omdat je gelooft in je eigen en daar komt je angst vandaan. Mij behoort alle eer en lof toe want ik ben bij machte alles te doen. Wees stil en weet dat Ik God ben. Ik ben niet in een referentiekader te zetten. Haal Mij uit alle boxen en kaders vandaan dan zal je Mijn glorie kunnen zien. Ik heb jullie geen geest van angst gegeven maar geest van kracht.

BIJBELVERZEN

🎚Mattheüs‬ ‭5:13‬ ‭🎚
U bent als zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden?’
‭‭
🎚1 Korintiërs 15:58 🎚
Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

🎚 Jozua 1:9🎚
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

🎚 2 Timoteüs 1:7🎚
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.

No responses yet

Geef een reactie