Ik was vanochtend met de Heer praten over discipelschap. En mijn vraag was “wat is het nut van een discipel zijn als je niet praktiseert wat je geleerd word?”

Wanneer ik de Bijbel lees zie ik dat de discipelen van Jezus regelmatig aan het praktiseren waren wat ze geleerd hadden. Een voorbeeld ervan was met de bevrijding van een jongen.

Matteüs 17:14-16, 19 BB

14 ‘Ze kwamen bij de grote groep mensen onder aan de berg. Er kwam een man naar Hem toe. Hij knielde voor Hem neer en zei: “Heer, help mijn zoon alstublieft. Want er zit een duivelse geest in hem. Het gaat heel slecht met hem. Want hij valt vaak in het vuur of in het water. Ik heb hem naar uw leerlingen gebracht, maar ze konden hem niet genezen.”

19 Toen de leerlingen met Jezus alleen waren, vroegen ze Hem: “Waarom konden wij die duivelse geest niet uit hem wegjagen?”’

We lezen hier dat de discipelen aan het praktiseren waren wat ze hadden geleerd van Jezus terwijl hij op de berg was. Toen Jezus van de berg af kwam vertelde de vader van de bezeten jongen dat het de discipelen de jongen niet konden bevrijden.

We lezen dus dat de discipelen aan het praktiseren waren wat ze hadden geleerd. Hierna lezen we dat toen de discipelen alleen waren met Jezus, dat ze aan hem vroegen waarom het hen niet lukte.

Er was niets meer frustrerend voor Jezus dan discipelen die niet begrepen of praktiseerden wat ze hadden geleerd. Er zijn vele voorbeelden hiervan zoals;

1: Jezus in de boot terwijl er een storm is.

2: Jezus met het vermenigvuldigen van de broden en vissen.

3: Jezus die aan het bidden is in getsemane.

Allemaal voorbeelden wat Jezus frustreerde, omdat de discipelen niet deden wat Jezus hun had geleerd. Dan komt de vraag weer “wat is het nut van discipelschap als je niet praktiseert wat je geleerd word?”

Ik zal de vraag anders stellen.

Wat is het nut van een leerling zijn als je niet toepast wat je hebt geleerd? Wat is het nut van een student zijn als je niet toepast wat je hebt geleerd? Wat is het nut?

Religieus denken zorgt ervoor dat je alleen maar komt om te ontvangen. Religie zorgt ervoor dat je een baby blijft afhankelijk van de leiders om jou te voeden. Religie zorgt ervoor dat je blijft hopen en smeken om een wonder. Religie zorgt ervoor dat je van wonder tot wonder leeft. Religie zorgt ervoor dat je tevreden blijft in je huidige situatie.

Bij PowerHouses zijn wij totaal niet religieus. Je word direct geleerd wat je moet doen om volwassen te worden. Je word direct geleerd wat je moet praktiseren in je nieuwe leven.

1: Je word geleerd te evangeliseren (Gods goedheid te delen)

2: Je word geleerd het woord te lezen en te bestuderen (soab)

3: Je word geleerd waar het christelijk leven voor staat (ons geloof)

4: Je word geleerd hoe te aanbidden (aanbiddinsgsavond)

5: Je word geleerd hoe met God te wandelen (Biynah)

Dit zijn punten die je leert om als christen te leven. Het hele doel hiervan is dat je niet wacht tot de zondag om deze dingen te doen maar dat je ze eigen maakt. PowerHouses is niet om een gezellige clubje op te richten van gelijk gestemden, maar voor ware volgelingen van Christus op te richten. Het hele doel van christen zijn is dat Christus in ons word gevormd.

Twee dingen die echt typerend zijn voor Jezus was zijn gebedsleven en het woord. Je leest constant dat Jezus bidden was. Wanneer ze Hem niet konden vinden, was het omdat Hij bidden was. Het andere is het woord. De Bijbel zegt dat Hij zelf het levend woord is. Daarnaast nog toen de duivel Hem kwam testen zei Hij simpelweg “er staat geschreven”.

Twee dingen die elk discipel eigen moet maken is een gebedsleven en het lezen van het geschreven woord. Het is bedroevend als je al een hele tijd Christen bent, maar je deze 2 fundamentele dingen niet doet. Dat je elke keer weer aangespoord moet worden om simpelweg elke dag te bidden en je bijbel regelmatig te lezen.

Ik zeg dit al jaren. Als het worden als Christus niet het doel van ons christelijk leven is, dan kan ik net zo goed weer terug de wereld in gaan. Waarom zou ik mijn tijd verdoen door dingen te doen die niets met Christus te maken hebben. Waarom zou ik door de weeks doen wat ik wil om op de zondag vroom te spelen? Waarom zou ik die paar uur op de zondag of elk ander samenkomst verspillen terwijl ik iets kan doen wat mij plezier zou geven? Als het leven toch draait om wat ik zelf wil, dan zou ik precies dat gaan doen ‘wat ik zelf wil’.

Ik ben tot geloof gekomen omdat ik geloof wie Jezus zegt dat Hij is. Ik ben tot geloof gekomen en heb gezegd “Jezus ik wil u volgen, ik wil niet meer mijn eigen wil doen.”

Als je vandaag denkt;

Ik heb mijn eigen leven geleefd en wil dat niet meer. Ik heb zelf invulling gegeven aan het leven en het heeft mij niets goeds gebracht. Ik ben religieus geweest denkende goed te doen door naar de kerk te gaan, maar dit heeft me alleen verder weggeduwd van God. Ik heb alles gegeven en gedaan om er het beste van te maken, maar dit alles was voor mijn eigen geluk. Ik heb gaande weg veel verloren en vergankelijke schatten verzamelt voor mijzelf. Ik heb van alles gedaan denkende Jezus te volgen”.

Aan jou wil ik vragen “heb je gedaan wat Jezus van jou vraagt?” Niet wat jij denkt dat Jezus wilt. Heb je gedaan wat Hij van jou vraagt? Niet dat je trouw elke zondag naar een kerk gaat. Niet wat er religieus uit ziet. Niet wat jou een goed gevoel geeft. Heb je gedaan wat Hij van je vraagt?

Hij vraagt van jou om bijvoorbeeld elke dag te bidden en regelmatig je Bijbel te lezen. Doe je dat elke dag? Hij vraagt van jou om iemand te vergeven, doe je dat? Hij vraagt van jou om te luisteren naar je leiders, doe je dat? Hij vraagt van jou om alle mensen lief te hebben, doe je dat? Hij vraagt van jou om iets niet meer te doen, doe je dat? Hij vraagt van jou om aandacht te schenken aan je kinderen, doe je dat? Hij vraagt van jou om het goede te doen, doe je dat? Hij vraagt van jou……..

Dit is de frustratie van Jezus. Want er is niets ergers dan leerlingen te hebben die niet willen leren. Er is niets meer frustrerend om iets te leren aan een ander, en er niets mee gedaan word, om daarna weer hetzelfde te moeten herhalen. Er is niets meer frustrerend dan dat een leerling vragen stelt en antwoorden krijgt en toch zijn eigen ding gaat doen. Er is niets meer frustrerend om elke keer hetzelfde te moeten zeggen omdat een leerling toch denkt het beter te weten.

Maak vandaag een keus om een discipel te zijn van Jezus. Maak de keus om Hem te volgen zoals je initieel hebt aangeven tijdens het dopen. Hij vraagt niet van jou om als iemand anders te zijn. Hij vraagt van jou wat voor jou van toepassing is. Van de één word meer verwacht dan de ander, maar wat verwacht Hij van jou? Wat vraagt Hij van jou? Dat is jouw focus en daar zit jouw groei. Zijn allen in een gezin ouders? Zijn alleen in een gezin volwassen? Nee, zorg dat je jouw deel doet in het huisgezin van God want meer word er niet van jou verwacht.

In ons gezin bereiden wij de kinderen voor op een volwassen leven. Wij leren ze onder andere hoe te koken. We laten ze eerste keer zien hoe een gerecht te maken. Daarna laten wij het hun zelf doen terwijl wij erbij staan en meehelpen. Hierna komt de grote test waarbij ze het zelf moeten doen.

Hier is het moment waar wij vaak zien dat ze niet hebben opgelet. Ze hebben de essentie van het leren koken niet opgepikt. Ze hebben genoten van de tijd samen en gelachen. Ze hebben de comfort geproefd dat er altijd iemand bij is waar ze op terug kunnen vallen. Of ze hebben het voor lief genomen. Of met tegenzin gedaan om er snel vanaf te zijn. Nu slaat de paniek toe. Op zo een moment laat ik ze vaak alleen om de consequenties van hun acties in te zien. Het besef dat ze het niet serieus hebben genomen, de negatieve reacties omdat het eten niet lekker is.

Dit maakt hun uiteindelijk wakker tot de realiteit dat niet alles een spelletje is en dat volwassen worden een serieuze zaak is.

Zo is het ook in ons christelijk geloof. Je kan ervoor kiezen om een klein kind te blijven en voor altijd tot frustrerents toe van je leraar niets te leren en uiteindelijk te buizen. Of je kan ervoor kiezen om je in te zetten tot je grote test zodat je uiteindelijk slaagt. Zodat je uiteindelijk beheerst wat je geleerd word. Zodat je opgroeit en volwassen word. Je kan niet voor eeuwig een kind blijven. Een normale en gezonde groei proces van elk mens is om volwassen te worden. Kies er vandaag voor om dit proces met Jezus te doorlopen. Niet gebaseerd op je eigen ‘wil’ maar Zijn ‘Wil’.

-xJEx-

No responses yet

Geef een reactie