Het beginliedje waarmee Paps wilde dat we de avond mee zouden beginnen was: Smile -> Kirk Franklin.

De Heer beantwoordde onze gebeden die een ieder hard op zei op zijn beurt voordat wij aan de avond begonnen met Zijn voelbare aanwezigheid en Hij zei “ Ik ben hier.”

BEELD: ENGELEN VOEREN OORLOG TEGEN DEMONEN.
De Heer liet zien hoe het aan toe gaat op aarde in het geestelijke. Er waren verschillende soorten engelen die aan het vechten waren tegen verschillende en soorten demonen die over de aarde heen gromde en mensen zochten om aan te vallen en mensen die ze al aan het aanvallen waren. Er kwamen steeds meer engelen bij met en hoge snelheid vanuit Paps Zijn Koninkrijk. Zij voeren een serieuze oorlog waarbij er speren en vuurballen aan te pas kwamen.

Vele demonen lagen verslagen op de grond terwijl anderen aan het smeken en huilen waren om te stoppen. En Paps zei “ They are weeping and crying” En hoorde steeds herhaaldelijk “ ACTIVATE ACTIVATE ACTIVATE” vervolgd door “ activate your Spirit and stand up. Blijf bidden, blijf standvastig, blijf geloven ook al lijkt de wereld gek te worden en er veel meer mentale ziektes/problemen komen en zich voordoen. Mensen (jong en oud) vermoorden meer, sex met dieren, maar trap daar niet in en blijf geloven in Mij want de duivel wilt angst zaaien. Angst is geen deel van Mij en heeft geen deel aan Mij. Er bestaat geen gezonde angst!!! Angst blijft angst.

BEELD FOCUS OP DE WEG
Paps liet een beeld zien van een paard met oogkleppen. Oogkleppen zorgen dat paarden niet schrikken van wat ze om zich heen zien gebeuren. Paps wilt ons hiermee zeggen dat wij ons niet moeten laten afleiden van Zijn pad/weg. En Hij zei “ Kijk niet naar links en kijk niet naar rechts kijk recht vooruit zodat je niet zal schrikken en afwijken van Mijn pad. Focus op het pad wat voor je ligt welke Ik je zal tonen.”

🎚PSALMEN 87🎚
Paps gaf ons Psalmen 87 in zijn geheel en zette de nadruk op vers 5: “Maar van Jeruzalem zal worden gezegd dat er velen geboren zijn. God, de Allerhoogste, zal Zelf deze stad zegenen.” Paps vertelde ons dat “Jeruzalem” en “stad” in vers 5 staat voor PowerHouses. Het woord “velen” verwijst naar alle mensen die deel maken van PowerHouses en deel zullen maken van PowerHouses. Hij zal niet alleen PowerHouses zegenen maar een ieder die deel uitmaakt van PowerHouses zullen door Hem gezegend worden. Een ieder die deel maakt en zal maken van PowerHouses zal Hem leren kennen zoals Hij is en voor Wie Hij is. Hij zal Zichzelf persoonlijk aan hun gaan introduceren.

WAARSCHUWING: AANVAL OP VROUWEN
Paps legde uit dat de duivel een bloed bloed bloed bloed hekel heeft aan vrouwen. En wat zijn plan is die hij aan het beramen is. De duivel wilt alle vrouwen vernietigen. Want door vrouwen komen er meer mensen (de duivel haat de gehele mensheid), zij baren en dragen kinderen. Paps onderbrak Zijn woord met een bemoedigende en gerustgesteld woord. “ Mijn dochters wees niet angstig maar blijf onder Mijn vleugels. Ik zal jullie behoeden en behouden”

Daarna vertelde Hij ons welke tactiek de duivel wilt gaan gebruiken.

ZIEKTES
De duivel wilt ziektes zoals baarmoederkanker en baarmoederhalskanker gaan gebruiken zodat vrouwen geen kinderen meer zullen kunnen gaan baren.

HOERERIJ
Hoererij wilt hij gaan zaaien over de vrouwen zodat zij geen vaste relaties zullen hebben en als er toch kinderen geboren zullen worden dan zullen het kinderen zijn uit een gebroken relatie. Deze kinderen zullen nooit niet weten wat de werkelijke doel van een gezin is. Zij zullen dan disfunctioneel zijn en Gods liefde nooit kunnen ervaren en geen werkelijke liefde kennen waardoor zij in hun volwassen leven in de knoei komen.

MANNEN
Mannen zullen vrouwen gaan vertrappen en als oud vuil gaan behandelen en als voetveeg. Huishoudelijk geweld zal dan zwaar gaan toenemen in vele relaties.

VERWARRING
Hij zal verwarring gaan zaaien vrouwen zullen zich aangetrokken voelen naar andere vrouwen. Vrouwen zullen liefde en geborgenheid vinden bij andere vrouwen omdat mannen de vrouwen als stuk vuil behandelen. Hierdoor zullen meer lesbische vrouwen ontstaan. Vrouwen gaan zich in de verkeerde lichaam voelen en of van zich af willen bijten tegen mannen, en nemen de mannenrol aan waardoor er meer transgenders ontstaan.

Paps onderbrak Zijn woord weer met een bemoedigende woord naar Zijn dochters en zei. “ Maar ik zeg Mijn dochters wees niet bang. Ik heb jullie geen Geest van lafhartigheid gegeven maar een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. BLIJF DICHT BIJ MIJ!! Daarna volgende Hij met een beeld en uitleg.

Hij liet een clown zien en zei vrouwen zullen niet serieus genomen worden en belachelijk worden gemaakt. Blijf standvastig en weet waar jouw hulp en redding vandaan zal komen. Van mij zal alle hulp en redding komen want Ik ben de Machtige Goede en Enigste God.

🎚 ‭‭2 Timotheüs‬ ‭1:7‬ ‭🎚
‘Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest vol liefde en bedachtzaamheid.’

🎚 Handelingen 4:12🎚
Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.

Parels wanneer jullie denken dat dit alles niks nieuws is. Dan hebben jullie alles gebagatelliseerd want de echt aanval moet nog beginnen. Alles wat er nu reeds aan de hand is bij vrouwen is maar slechts een hele kleine begin van de plan die de duivel aan het beramen is.

-xVEx-

No responses yet

Geef een reactie