Het valt mij op in deze tijd dat het proces van discipelschap veelal onbegrepen is. Men ziet […]
Vanaf het het moment dat ik God in mijn leven had aangenomen sprak (bidden) ik tegen God […]
Om vriendelijk te zijn tegen mensen die je kent is makkelijk maar de kunst is om vriendelijk […]
De bijbelvers waarin staat dat wij eerst Het Koninkrijk van God moeten zoeken wordt vaak misvat. Mensen […]
Net zoals Paps, Jezus en de Heilige Geest de 3 in 1 zijn. Zijn wij mensen ook […]
Altruïsme is het tegenovergestelde van egoïsme Dat is gericht zijn op de andere hun welzijn. Heel vaak zijn […]
Iedereen roept maar “ karma is a bitch” en/of wensen andere de ergste Karma toe. Maar ze […]
Ik had laatst een gesprek met God en vroeg Hem, wat is de reden waarom Hij ons […]
De Heer herinnerde mij dit vandaag. Het gaat om proactief geloof. Vaak denken wij aan proactief geloof […]
‘’Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag ook een […]