❤️ ZOEK ZIJN KONINKRIJK

De bijbelvers waarin staat dat wij eerst Het Koninkrijk van God moeten zoeken wordt vaak misvat. Mensen interpreteren deze bijbelvers (Matteüs 6:33) vaak uit eigenbelangen, eigen perspectief en of vleselijke hartbegeertes. Zij willen en volgen/dienen Paps omdat zij bepaalde dingen of situaties in hun leven willen zien veranderen. Men denkt dan “Als ik God ga dienen ga ik alles krijgen wat mijn hart begeert. Mooie dure auto, grote huis, veel reizen en of veel geld” Zij willen vrucht dragen vanwege aanzien/eer van andere, aandacht of om aan de wereldse verwachtingen te voldoen. “ Oo Piet is echt een man van God” of “Miep is gevuld met de HG bij haar moet je wezen” om even een paar voorbeelden op te noemen van wat ik bedoel met “aanzien/eer” Zij verliezen het feit uit het oog dat alles vanuit God komt en niet vanuit de mens zelf. En dat dus alle eer, lof en aanbidding de Heer toebehoort.

Met “Het Koninkrijk van God” wordt bedoeld zoek Hem op, leer Hem kennen voor Wie Hij is en niet voor wat Hij je geven kan. Hou onvoorwaardelijk van Hem, aanbid Hem omdat Hij goed en liefdevol is, geef Hem alle eer en lof die Hem toe behoort omdat Hij een goede Papa is. Blijf trouw en standvastig geloven in Hem en Zijn woord ten alle tijden. Zoek Hem op in je goeie en slechte dagen. Deel je dagen in met Hem, laat Hem je navigatiesysteem zijn en vraag Hem wat Zijn wil is. Laat Hem (nieuwe) hart verlangens op je hart zetten door Zijn wil aan je bekent te maken zodat je niet teleurgesteld zal worden, gaat twijfelen, zal wankelen, eeuwig hopen op luchtkastelen en rondjes om de berg zal blijven lopen. Maar juist standvastig zal zijn in je geloof ten alle tijden.

“Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” Hiermee wordt NIET bedoeld dat je, je vleselijke begeertes zal gaan ontvangen. Hiermee wordt bedoeld dat je Gods volledige en onvoorwaardelijke liefde, goedheid, karakterwisseling, hoopvolle toekomst en vruchten van de geest zal ontvangen en de persoon worden waarvoor je gemaakt bent om te worden.

📣 Ik ben God. Ik ben jullie Vader. Ik ben de maker van alles. Ik ben het begin en het einde. Ik ben de alwetende. Ik heb het beste met jullie voor en klaar gelegd. Ik Ik Ik NIET jullie. Zegt de Heer.📣

Hij heeft voor een ieder een unieke plan en toekomst klaar gelegd. Hij weet hoe die eruit ziet en wat er nodig is. Men kan denken dat zij weten wat zij nodig hebben maar God is degene die het beste weet wat wij nodig hebben. Vrucht dragen is niet het hebben van de wereldse aspecten en materialen. Vrucht dragen komt vanuit God door een relatie te hebben met Hem en een toegewijde hart naar Hem toe. Waardoor men een karakterwisseling zal ondergaan, en alles wat krom is recht gezet zal worden door Paps zodat men zal leven zoals Paps het bedoelt heeft. Dus een leven leiden die Hem weerspiegelt vol liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.’

‭‭Een andere vers wat misvat wordt is Lucas 11:11-12. Mensen roepen dan gefrustreerd “maar Vader ik vraag en ik wacht hoe lang nog?” Maar men moet stil gaan staan vanuit welke hartgesteldheid zij vragen, zijn het wereldse dingen, is het Gods wil voor hun leven? Want men kan vragen wat ze willen en geloven in deze bijbelvers maar als de hartgesteldheid niet correct is of het is niet de wil van God dan raken mensen teleurgesteld want hetgeen zij willen of denken nodig te hebben komt of gebeurt maar niet. Zij gaan dan twijfelen in Gods goedheid en liefde waardoor ze dan een onevenwichtige geloof en relatie met Paps zullen hebben.

🎚Matteüs 6:33 🎚

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

🎚Jeremia 29:11 🎚

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

🎚Galaten 5:22 🎚

‘Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.`

‭‭🎚Lucas 11:11-12🎚

Velen van jullie hebben kinderen. Als je zoon je om een vis vraagt, geef je hem dan een slang? Of als hij om een ei vraagt, geef je hem dan een schorpioen? Natuurlijk niet!’‭

-xVEx-

❤️Karakterwisseling ❤️

Net zoals Paps, Jezus en de HG de 3 in 1 zijn. Zijn wij mensen ook drie in 1, namelijk geest,ziel en lichaam. Paps vertelde mij dat geloof in drievoud werkt. Alle aspecten en in alle vormen in onze leven zullen er veranderingen plaats vinden in drie fases.

1 -> VERSTAND: Je hoort t woord en sla t op in de hoofd/geest

2 -> ZIEL: Is het moment dat t werkelijk doorgedrongen is tot je.

3 -> Lichaam: Je hele houding en wezen heeft t woord aangenomen en begrepen je zal dan aangaande het woord gaan handelen en uitwerken. Dat is het moment wanneer de vruchten zichtbaar worden

Aan de hand van deze drie fases zal er een karakterwisseling plaats vinden in je leven. Je karakter is zoals het is door je perspectief op dingen dus een resultaat van de ervaringen en sociale interacties in je leven. Jouw kijk die beïnvloed is door de ervaringen in je leven bepaald hoe jij handelt.

Wanneer je een kijk op mannen is dat ze altijd liegen en bedriegen is het omdat je in het verleden bedrogen bent en of het om je heen hoort en of ziet. Dan zal men altijd angstig, wantrouwend en of vijandig zijn naar mannen en je vertrouwt ze niet volledig. Je relatie is dan gespannen en de kleinste dingen brengen wantrouw naar boven. Je zoekt dingen achter zijn liefde voor jou waarom doet hij ineens zo lief? Waarom zit hij vandaag zoveel op zijn tel? waarom is hij zolang weg gebleven ? Waarom praat hij anders? Je houdt jezelf gevangen hierdoor.

Wanneer je kijk is dat elke man anders is zal je in je handelingen soepel en relaxed zijn je zal dan vertrouwen in hem hebben. Je zal geen wantrouw hebben over de kleinste dingen. Je neemt zijn liefde aan zoals hij het geeft en zoekt er niks achter. Je zal dan zien dat hij niet het zelfde doet en een uniek persoon is. Je zal zijn liefde kunnen ontvangen en ervaren. Je bent dan vrij en instaat zijn om te genieten van van de dingen die hij doet en van hem als unieke persoon. Dit is de meest voorkomende punt vandaar ik deze voorbeeld gebruik.

Zo zal het ook zijn met onze kijk op Paps. Het zal gaan via die 3 fases en zo zullen wij Zijn karakter overnemen. Men hoort het woord van Paps via Hem zelf, de bijbel, predekingen, gospel of via andere. Wanneer het woord in goede aarde valt in je hart dus. Dan zal Paps het het gaan bewateren aangaande jouw relatie met Hem zodat het wortel zal gaan krijgen. Wanneer de wortel in je hart gegroeid is zullen de vruchten gaan groeien en te zien zijn. Alleen Paps kan de juiste wortels in je hart laten groeien naar mate je relatie met Hem en je interesse in Hem.

Je merkt al heel gauw aan iemand wanneer en welke stap ze zijn en of überhaupt een werkelijk stap hebben gemaakt om aan die drie fases samen met Paps te beginnen, te doorlopen en behandelen. Men hoort iets wat gezegd wordt ze doen er niks mee of ze gaan het zelf proberen uit eigen kracht tot het in werking komt /praktijk te brengen . En willen dus van stap 1 -> 3 gaan. Dat kan natuurlijk niet want geen ene plant groeit van zaad naar plant zonder wortel. Dit is dan een gemanipuleerde handeling wat geen vrucht zal dragen hoe hard je ook je best doet.

Wanneer het volgens de 3 fases gaat wordt het eigen en zal de handeling vanzelf gaan en zal het automatisch gaan en niet gedwongen of zonder denken want het is je eigen geworden. Je nieuwe natuur (karakter) de karakterwisseling is dan ontstaan.

EEN VOORBEELD; Wanneer iemand zegt dat je een appel eerst moet schillen voor het eten, maar je eigenlijk niet snapt waarom of er niet achter staat. Dan ga je het gedwongen doen en dat maakt het een gemanipuleerde handeling. Want het zaadje is niet in goede aarde gevallen.

1-> Mensen gaan gedwongen de appel schillen omdat het gezegd werd maar weten niet eens waarom ze het moeten schillen.

2-> Omdat het een gemanipuleerde handeling is zou het bezwaard aan voelen want je moet steeds denken oja eerst schillen oja oja. Het woord is niet in goede aarde geland de ziel dus.

3-> Op een gegeven moment is het zo bezwaard dat je de appel eet zonder te schillen je eigen natuur neemt t over. Want er heeft geen totale karakterwisseling plaats gevonden. Je zal het zelf niet merken dat je t aan het eten bent met schil totdat mensen er iets van zeggen of je na het eten zoiets heb van kak vergeten schil moest eraf.

Je karakter verandert alleen door wat je DOET en door de motieven waaruit je iets doet. Door herhaald te handelen vanuit de verbondenheid met God, wordt die manier van handelen een deel van je nieuwe natuur. Je neemt dan Gods karakter over. Je mag bij God komen zoals je bent. Maar God vindt je veel te kostbaar om je te laten zoals je bent en wilt het beste uit je halen. En wilt de 3 fase van karakterwisseling met je aan gaan zodat je leven vol vreugde,rust, liefde en vrede zal zijn.

Zolang er geen karakterwisseling heeft plaats gevonden zal je altijd in je oude natuur terug vallen hoe hard je ook je best doet. Paps manipuleert je niet en wilt zeker geen robot van je maken. Je karakter wordt gevormd en gekneed om te passen binnen Gods volmaakte plan met je leven. Dat kan natuurlijk alleen in welke mate jij Hem toe laat dus aan de hand van je relatie met Hem. Hoe hard je het woord wilt eigen maken, is dit de manier hoe het werkt van 1 -> 2 -> 3. Je krijgt een openbaring/woord vervolgens geeft dat je hoop ( je hele hart wilt het hebben en of najagen)en vandaar uit groeit je geloof nog meer.

Paps vertelde mij dat dit de 3 fases zijn en dat mensen zo alle aspecten in hun geloofsleven zullen door wandelen zonder deze 3 fases zal men geen vrucht dragen. Want de oude natuur moet eerst met wortel en al eruit getrokken worden door en met Hem zodat er een gezonde en nieuwe zaadje gezaaid kan worden door Hem. Dit geldt voor zowel het geestelijke leven als de natuurlijke leven.

🎚 Mattheüs‬ ‭13:4-8‬ ‭🎚

‘Bij het zaaien viel er wat zaad langs de weg en de vogels kwamen het oppikken. Er viel ook wat zaad op steenachtige grond. Omdat er weinig aarde lag, kwam het vlug op. Maar toen de zon erop ging schijnen, verschroeide het. Het ging dood, omdat het niet veel wortels had. Ander zaad viel tussen de distels en werd erdoor verstikt. De rest van het zaad viel in goede grond en gaf een rijke oogst: wel dertig, zestig en honderd keer zoveel als er was gezaaid.’

‭‭🎚Spreuken 4:23🎚

Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart,het is de bron van je leven.

🎚Spreuken 27:19🎚

Zoals water het gezicht weerspiegelt,zo weerspiegelt het hart de mens.

🎚Jeremia 17:9-10🎚

Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,die nieren toetst,die ieder naar zijn levenswandel beloont,aan ieder geeft wat hij verdient.

🎚Jeremia 29:13🎚

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.

-xVEx-

ALTRUÏSME❤️

Altruïsme is het tegenovergestelde van egoïsme 
Dat is gericht zijn op de andere hun welzijn. Heel vaak zijn het mensen die zichzelf verwaarlozen of opofferen voor andere hun welzijn. Die willen dat mensen het goed hebben ze willen mensen helpen zonder er een gram uit te kunnen halen of aandacht of eer te willen krijgen ervoor. Die bezuimen nooit niet rond wat ze voor iemand hebben gedaan. Ze zijn onbaatzuchtig, belangeloosheid, onzelfzuchtig en hebben werkelijke mensenliefde (hart voor mensen) 

Wanneer wij terug kijken naar Jezus zien wij en lezen wij dat Jezus echt een altruïsme was. En dagelijks is te zien dat Paps ook een altruïsme is. Er zit totaal geen eigenbelang in Hun doen en laten en het draait om ons om ons gelukkig en vrij te zien en te houden. Maar als je om je heen kijkt zie je hoeveel mensen egoïstisch zijn. Ze dienen God omdat zij zus of zus willen. Verklaren dingen uit eigen belang. Maar hun zelf reflecteren zit er niet bij. Want Paps wordt gezien als een kerstman. Zolang ze niet krijgen wat hun hart begeert of hun leven niet gaat zoals zij het willen dan heeft Paps nog niks gedaan. Want zij kunnen niet verder kijken dan wat zij willen zien, voelen of bezitten. 

Terwijl Paps elke dag iets doet voor een ieder individueel of iets zegt tegen ons. Maar toch als je vraagt wat Paps gedaan heeft of gezegd kunnen de meeste niks opnoemen. Het constant bezig zijn met je eigen leven eigen dingen is een vorm van egoïsme. Het kost niemand iets om naar een ander te vragen het kost niemand wat om naar een ander om te kijken. Het kost niemand wat om werkelijk om een ander te geven. Weer zeg ik kijk naar Jezus Hij is niet voor niks onze voorbeeld.

Geven is iets goeds wanneer wij het vanuit onze hart doen. “Laat iedereen doen wat hij in zijn hart heeft besloten” zegt de Bijbel, “zonder tegenzin of dwang, want God houdt van mensen die met vreugde geven”. Met andere woorden wees een ALTRUÏSME net als Paps. 

Iedereen moet zelf besluiten hoeveel hij wil geven. En laat hij dat dan van harte geven, zonder tegenzin of dwang. God houdt van mensen die met een blij hart geven.
🎚2 KORINTIËRS 9:7🎚

Wanneer wij geven (geven is niet alleen materialistische dingen maar liefde en om elkaar geven zijn ook vormen van geven) vanuit onze hart zonder eigenbelang, zonder eer te willen, aandacht te willen dan zijn wij Paps aan het aanbidden. Want is een vorm van aanbidding die in de ogen van onze God en Vader rein en onbesmet is

zorgen voor wezen en weduwen in hun moeilijkheden en je niet door de wereld laten besmeuren.
🎚Jacobus 1:27🎚

Iemand die anderen graag helpt, werkt eigenlijk samen met God, die zulke vrijgevigheid beziet als een lening aan hem 

Wie goed is voor een arme leent aan Jehovah,
en Hij zal hem terugbetalen voor wat hij doet.
🎚spreuken 19:17🎚

Er is een verschil tussen egoïsme en aan jezelf denken. 

EGOÏSME 
Is altijd zelfzuchtig, ik ik ik. Bij vele is het zo diep geworteld dat ze er niet eens bewust van zijn.

BV -> Wanneer er iets is met ze moet de hele wereld er aandacht aan schenken. Zit iemand anders in de zelfde /soortgelijke situatie blikken of blozen de ego mensen niet. Want het draait niet om hun of ze kunnen er geen gram uit halen. 

AAN JEZELF DENKEN
Doe je op momenten dat je in gevaar bent. Of wanneer je gezondheid het van je vereist voor een tijdje. Wanneer er misbruik wordt gemaakt van je goedheid. 

Vele denken dat dienstbaarheid een keuze is. Maar wij behoren dienstbaar te zijn. Kijk maar hoe Jezus was het kwam vanuit zijn hebben en houden om dienstbaar te zijn naar andere. Kijk maar naar Gods ongelimiteerde en onvoorwaardelijke liefde voor de ons.

-xVEX-

❤️Karma ❤️

Iedereen roept maar “ karma is a bitch” en/of wensen andere de ergste Karma toe. Maar ze vergeten dat zij ook mensen hebben gekwetst. Wat dus betekent dat Karma niet alleen achter de mensen aan gaat die hun gekwetst hebben maar Karma komt ook achter hunzelf aan. Wie wind zaait zal storm oogsten. Want iedereen heeft wel eens of staat in een slecht daglicht van een ander. 

Behandel een ander zoals jij behandelt wilt worden. Zoals men zaait zo zal men oogsten. Zaait men vleselijk dan zal men ook vleselijk oogsten. Alles wat vlees wordt gezaaid zal enkel bederf (dood, vernietiging en verwoesting) oogsten, geen vruchten dus. Zaait men geestelijk dan zal men geestelijke oogsten, de vruchten van de geest zullen dan geoogst worden. 

Alle vleselijke handelingen komen voort vanuit de ziel. Verlangens van het hart, naar eigen inzicht handelen, uit eigen kracht handelen en 
volgens de normen van de wereld willen zijn. Zijn allemaal handelingen vanuit de ziel. De ziel is dan gericht op de zichtbare wereld inplaats op de geestelijke wereld (Gods Koninkrijk).

Men moet de moed niet verliezen of wanhopig worden (verslappen/twijfelen) om ten alle tijden het goede te doen. Want wanneer het oogst tijd is zullen zij de heerlijke vruchten oogsten. Laten wij daarom ten alle tijden de gelegenheid creëren om het goede te doen, zonder verwachtingen van andere. En het doel van het leven niet uit het oog te verliezen. Het doel van het leven is om te lijken op Christus en Hem te weerspiegelen (liefdevol, begripsvol, attent, zorgzaam en geduldig) en de persoon worden die God ons gemaakt heeft om te zijn. Wanneer men zich bekeert (het oude leven de rug toekeren). Men krijgt dan een nieuwe levensstijl die de vrucht van het geloof zal zijn en voort zal vloeien naar andere.  

🎚Galaten‬ ‭6:7-8‬ ‭🎚
Maak uzelf niets wijs: God laat niet met Zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft.
‭‭
🎚 Galaten‬ ‭5:19-22‬ ‭🎚
‘Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.’
‭‭
🎚Galaten 5:22-23🎚
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

🎚Galaten 6:9🎚
‘Laten wij nooit ophouden met goed doen, want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten, als wij het tenminste niet opgeven.’
‭‭
🎚Jeremia 17:7-8🎚
Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.

🎚Spreuken 3:5-6🎚
Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg.

🎚Jesaja 43: 19-20🎚
‘Want Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld waarover mijn volk naar huis kan terugkeren. Ik zal rivieren voor mijn volk laten ontspringen in de woestijn! De wilde dieren in de vlakten zullen Mij bedanken, ook de jakhalzen en de struisvogels, omdat Ik hun water geef in de wildernis, ja, bronnen in de woestijn, zodat mijn volk dat Ik heb uitgekozen, kan worden verfrist.’

🎚 Efeziërs‬ ‭2:8-10‬ 🎚
‘Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.’

-xVEx-

Theosis

Ik had laatst een gesprek met God en vroeg Hem, wat is de reden waarom Hij ons heeft gemaakt. Hij antwoordde dat mijn vraagstelling verkeerd was, want mijn vraag kwam vanuit al hetgeen wat fout gaat in de wereld. Als alles goed was zou ik deze vraag niet stellen, want zou bezig zijn met het genieten van al het goede. Kan je jezelf voorstellen een leven waar alleen goedheid bestaat? Gewoon niet weten wat kwaad is, wat angst is, wat dood is, wat moord en elk ander negatieve gebeurtenissen is?  Een leven zonder pijn, gevuld met rust en vrede, een leven zonder verdriet, een leven gevuld met vreugde en blijdschap?

 De Heer maakte duidelijk dat “Theosis” het antwoord is. Mijn vraagstelling moest zijn “hoe kunnen wij dit alles veranderen?” Als wij geloven dat God enkel en alleen goed is, dan zouden wij nooit vragen waarom Hij ons heeft gemaakt. Ik moest toen denken aan dit schriftgedeelte;

Ik heb ook de mensen gemaakt. De mensen kunnen daarom geen kritiek op mij hebben. Klei zegt toch ook niet tegen de pottenbakker:

‘Wat maak jij eigenlijk?’ Of: ‘Dat vind ik niet mooi!’

Jesaja 45:9

Theosis is het antwoord. Dit betekent te worden zoals God. Wij zijn vaak zo bezig met allerlei dingen om ons leven te beteren, maar wat is het uiteindelijke doel? Sommige willen meer kennis, anderen meer gaven, en anderen gewoon ergens bij horen, en sommigen willen simpelweg een beter leven. Er word vaak geroepen dat Jezus het antwoord is van alle problemen, maar hoe bedoelt men dit. Ik geloof dat het antwoord Theosis is. Als wij worden als God dan zullen wij automatisch in lijn leven met alles wat Hij geschapen heeft. Alles wat niet goed is zal verdwijnen, alles wat kwaad en duister is zal niet meer bestaan, alles zal rechtgetrokken worden, geen ziekte of dood meer, geen angst of depressie meer, zelfs de aarde zal herstellen en zo ook onze manier van leven. Dit is wat Theosis zal doen. 

Willen wij verandering zien in de wereld om ons heen, dan zal het bij elke individu moeten beginnen. Verander ik, dan veranderd ook mijn gezin. Veranderd mijn gezin dan veranderd ook mijn wijk. Verandert mijn wijk dan verandert ook mijn stad, verandert mijn stad dan verandert ook mijn land. Veranderd mijn land dan verandert ook mijn wereld. Het begint bij ons! Jezus zei; jullie zullen meer doen dan wat ik gedaan heb. Hij had het niet alleen over onze gezamenlijke inspanning als gelovigen, maar ook over onze persoonlijke inspanning van “Theosis”. Hij gaf het voorbeeld van hoe een mens kan leven als een goddelijke wezen. Begrijp me niet verkeerd want ik zeg niet dat wij God worden maar dat wij worden als God. God schiep de mens in zijn evenbeeld en gelijkenis. Het evenbeeld hebben wij nog steeds maar de gelijkenis zijn wij kwijt geraakt. Hier werken wij aan als powerhouses door de studies en individuele gesprekken. Het enige is dat iedereen zijn persoonlijke inspanning moet verrichten om “theosis” te bereiken. 

‘Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Daarin hebt ook gij eertijds gewandeld, toen gij erin leefdet. Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd, en de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper,’

‭‭Kolossenzen‬ ‭3:5-10‬ 

-xJEx-

Proactief geloof

De Heer herinnerde mij dit vandaag. Het gaat om proactief geloof. Vaak denken wij aan proactief geloof dat we constant Jezus in ons mond moeten hebben, of constant als een evangelist iedereen aanspreken over het geloof maar dit is niet wat God wilt. Wat hij wilt is dat wij ons geloof proactief leven. Proactief lief hebben, Proactief vergeven, Proactief geven, Proactief denken en bidden voor anderen, Proactief belijden, Proactief helpen, etc..

Wij moeten Proactief bezig zijn met ons geloof door uit te werken wat wij geloven. Niet onze woorden maar onze daden. In het begin zal het Proactief zijn, maar na een tijdje zal het vanzelfsprekend worden omdat wij veranderd worden naar het evenbeeld van God. 

Wees Proactief in je geloof want het zijn niet de wonderen en geweldige getuigenissen wat jou en kind van God maakt, maar jou leven die dagelijks veranderd en vernieuwd word. Dit is het bewijs van God in jou en jij in Hem. Wees niet te snel onder de indruk van mensen die veel wonderen doen of geweldige ervaringen hebben met God. Sterker nog het zou normaal moeten zijn voor ons gelovigen om wonderen te zien en te horen. Ik weet dat het misschien niet is zoals wij het graag willen zien, maar de grootste wonder is een veranderd leven. Sta er even bij stil “hoe ziet een veranderd leven er voor jou uit? En hoeveel moeite heeft het jou gekost om op deze plaats te komen waar je nu bent? Wat wil de Heer nog meer veranderen in je leven?” 

Proactief geloven is hoe ik afgehouden ben van een criminele pad op te gaan. Proactief geloven is hoe ik van stil naar meer open ben gegaan zodat ik vandaag kan delen met jullie, Proactief geloven is hoe ik ben blijven doorgaan terwijl mijn gehele wereld tegen mij was, Proactief geloven heeft mij geholpen om door te zetten toen ik niet meer kon.

In de Bijbel zie je constant dit zelfde patroon terug. God openbaart zichzelf aan iemand en deze persoon die rent samen met God in geloof. Het resultaat? Een veranderd leven. En ja dan komen ook automatisch de wonderen. 

Moordenaars die heiligen werden, dieven die gevers werden, armen die rijk werden, tovenaars die het occulte lieten, schaapherders die koningen werden, onvruchtbaren die vruchtbaar werden, etc….

Proactief geloven zorgt hiervoor. Wandel, ren, vlieg als je kan met God en laat Hem verandering brengen in je leven. Zodra Hij wat aangeeft, neem het serieus en pas het direct toe. De meesten van jullie weten al dat God het beste met je voor heeft. Dus het is geen kwestie meer van moet ik dit wel geloven of zou ik dit wel doen. Nee, ren en vlieg als je kan en leef een Proactief geloofsleven met God. Wat vraagt Hij vandaag van jou om te doen?

-xJEx-

De basis van ons geestelijk leven

‘’Toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de offerkist werpen. Hij zag ook een behoeftige weduwe twee koperstukjes daarin werpen, en zeide: Waarlijk, Ik zeg u, deze arme weduwe heeft meer dan allen daarin geworpen. Want deze allen hebben van hun overvloed iets bij de gaven geworpen, maar zij heeft van haar armoede haar ganse levensonderhoud erin geworpen’’ (Lucas 21:1-4)

Met dit korte verhaal heeft Jezus ons een enorm waardevolle les geleerd, namelijk dat kwaliteit boven kwantiteit staat. De weduwe gaf slechts twee munten, waarbij de rijken wellicht tien- of honderden munten gaven. De rijken hadden waarschijnlijk de mentaliteit van ‘’wat denkt deze weduwe met die twee munten te bereiken? Wat is een donatie van twee munten, en wat heeft de tempel eraan?’’.

Jezus greep in en legde eerst uit waarom de rijken fout zaten, en waarom Hij het offer van de weduwe accepteerde. Dit is iets wat de mensen niet hadden verwacht, dat Jezus het juist voor de weduwe opnam en niet voor de rijken. Wanneer wij dieper op dit verhaal ingaan, zien wij dat de vrouw wellicht twee munten gaf, maar dat die twee munten 100% waren van haar bezit. De rijken, daarentegen, gaven zoals Jezus zei ‘’hebben van hun overvloed’’ gegeven, dus zij konden dat geld zonder enig probleem missen.

Stel hetzelfde bedrag werd van hen gestolen, of zij raakten het kwijt, dan hadden zij nergens last van gehad. De weduwe gaf alles wat zij had. Ongeacht het kwantitatief weinig leek, en de mensen er lacherig over hadden gedaan, gaf zij kwalitatief alles wat zij had.

Paus Shenouda III zei hierover dat wij on ons (geestelijke) leven altijd alles moeten geven wat wij kunnen geven.

“Hij zei hierover ‘’hij die niet kan sprinten moet hardlopen, hij die niet kan hardlopen moet lopen, hij die niet kan lopen moet hinken en hij die niet kan hinken moet kruipen. Zolang je maar vooruitgaat’’.

Met andere woorden, in ons (geestelijk) leven moeten wij altijd alles geven van wat wij kunnen geven. Is gebed het enige wat wij momenteel kunnen, dan hebben wij alles gegeven net zoals de weduwe. Ons leven, op alle aspecten, fluctueert en dat zal het ook blijven doen. Veel dingen hebben wij als mens niet in eigen handen, en omstandigheden en situaties hebben dan ook invloed op ons. Aan het eind van de dag zijn wij mensen, en kunnen wij onder druk of stress bezwijken.

Het belangrijkste is dat wij altijd het goede voorbeeld van de weduwe blijven volgen, en goed bij onszelf stilstaan over wat wij kunnen geven en daarvan echt alles geven. Heb ik zoveel pijn door een situatie of omstandigheid, en is het enige wat ik kan doen mijn hart verheffen naar God zonder enig woord te spreken, en doe ik dat ook, dan heb ik vooralsnog alles gegeven wat ik kon. Ben ik dusdanig verzwakt door een situatie of omstandigheden, en heb ik alleen kracht om ‘’God’’ uit te spreken zonder andere woorden, en doe ik dat, dan heb ik alles gegeven wat ik kon. Wij moeten altijd bij onszelf stilstaan wat wij, realistisch gezien, kunnen geven en alles op alles zetten om dat dan ook te geven.

Vaak hebben wij verwachtingen dat wij als een speer vooruitgaan in ons geestelijk leven, alleen leert ervaring vaak anders. Een ander punt wat ons hindert in ons geestelijk leven is dat wij de lat even hoog leggen als een ander, en vaak is diegene een geestelijk iemand. Een voorbeeld, wanneer ik niet evenveel bidt/vast/lees als een vriend, dan ben ik niet goed bezig. Om hetzelfde voorbeeld aan te houden; dat is hetzelfde als evenveel willen doneren als iemand die meer geld heeft. Is het logisch dat God ons aanrekent dat wij maar 2 muntjes, in plaats van 100, doneren als wij alleen maar twee munten hebben? Door wat voor omstandigheden dan ook kan iemand minder muntjes hebben, maar dat betekent niet dat diegene geoordeeld gaat worden omdat hij minder heeft dan zijn buurman. Het enige waar het om draait is dat diegene alles geeft wat hij maar kan geven, getallen en hoeveelheden is niet hetgeen waar God naar kijkt.

Geef niet op, blijf doorgaan. Hoe weinig je ook bezig bent. Beter elke dag 10 min. dan 1x per week 1 uur. Wens jullie allemaal een fijne, gefocuste, productieve week toe.

-xJEx-

Kinderen Gods

Het pad die wij bewandelen als gelovigen begint bij het worden als een kind.

Misschien denk je “ik wil geen kind worden”. Vaak denken wij kinderen zijn kinderachtig, kinderen zijn onwetend, kinderen zijn onverantwoordelijk, etc. Wij kijken meestal dan naar de negatieve dingen of minder “relevante dingen” van het leven van een kind.

Wij hebben dingen meegemaakt en gezien in het leven. Wij hebben misschien zelf kinderen. Wij hebben verantwoordelijkheden. Wij hebben werk om rekeningen te betalen. Wij hebben de zorg voor anderen.

Jezus zei “Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij”. Vaak stoppen wij met lezen bij de eerst zin van “ laat alle kinderen bij mij komen”. Wij geloven dat Jezus van kinderen houd en wij moedigen kinderen aan om Hem te volgen. Maar wij missen één belangrijke zin. Jezus zei dat het koninkrijk behoort aan wie zijn zoals kinderen. “Zoals” is het punt wat ik wil maken met dit bericht. Zoals kinderen is niet onverantwoordelijk, zoals kinderen is niet kinderachtig in negatieve zin, zoals kinderen is niet onwetend.

Ik weet niet of het mogelijk is om terug te denken aan herinneringen toen je kind was. Maar laten we het proberen. Kan jij je nog herinneren hoe je geen enkel zorg had dan spelen? Elke dag keek je uit naar je vriendjes en vriendinnetjes op school of uit de buurt. Je genoot van alles om je heen, zelfs de kleine onbenullige dingen. Kan jij je nog herinneren hoe vrolijk je was? Je lachte en rolde over de grond ongeacht je vies werd of niet, want vies worden was een latere zorg. Je voelde je veilig en geliefd, de wereld was jou speeltuin. Het leven was mooi en ongecompliceerd. Elke handeling kwam uit het hart, onbaatzuchtig, vol liefde en overgave. Je zag het goede in alles en was van geen enkele kwaad bewust. Tranen waren maar voor even en verdwenen als sneeuw voor de zon. Vergeving ging vaak automatisch na enkele minuten van teleurstelling. Wat was het leven mooi. Tot…….

De dag dat wij werden aangeleerd hoe het leven te zien. Onze primaire laag van bewust zijn werd vervangen door het onbewuste gedeelte wat de “realiteit” werd genoemd. Wij werden gedwongen op te groeien en “volwassen te worden”. Maar wat als onze realiteit niet echt de realiteit is? Wat als volwassen worden zoals wij het hedendaags kennen ons grootste verlies is van ons bestaan?
Als ik zou zeggen dat volwassen worden, een diepere vorm van kinderlijk zijn is. Zou je dat geloven? Zou je geloven dat wij bewuster onbaatzuchtig moeten zijn? Zou je geloven dat wij bewuster moeten vergeven? Zou je geloven dat wij bewuster moeten genieten van alles om ons heen? Zou je geloven dat wij bewuster moeten lief hebben? Zou je geloven dat wij bewuster vol overgave moeten leven?

Er zijn kinderen die een minder fijn leven hebben gehad toen ze opgroeide. Maar zelfs deze kinderen hebben ervaren en weten wat het is om kinderlijk te leven in vrijheid, want in hun hart zijn ze altijd vrij geweest. Vaak zien wij de vrijheid terug in de onschuld van het kinderlijk zijn. Ondanks het kwaad hun teistert kunnen ze zingen, zien ze het goede, geven ze liefde, denken ze aan anderen. Tot op een dag ze ouder worden en geconditioneerd worden om “volwassen” te worden. Ze verruilen hun liefde voor het kwaad wat zich uit in egoïsme, haat, zelf bescherming, etc.

Hier is waar wij als powerhouses aan werken. Wij werken samen met God om het hedendaagse “volwassen realiteit” uit te wissen zodat elke individu weer kan worden zoals een kind. Zo zal een ieder zijn ware wezen leren kennen zoals God het bedoelt heeft. Wij zullen de slechte herinneren en ervaringen die ons hebben gevormd en afgeleid uitwissen, en de realiteit die God voor ons voor ogen heeft bekend maken. Hoe? Leer onze schepper/vader kennen zoals Hij werkelijk is. Hierdoor kunnen wij ook begrijpen wie wij zijn, want wij zijn gemaakt in zijn evenbeeld en gelijkenis. Jezus gaf ons een nieuw leven en terwijl het oude leven word uitgewist zal het nieuwe leven meer en meer tevoorschijn komen. Het doel? Een leven aangedreven door liefde producerende totale goedheid over de gehele schepping. Wie wil er terug naar de realiteit van het hof van Eden? Waar wij samen met God als kinderen het beste leven kunnen leiden dat wij ooit voor ogen kunnen hebben.

-xJEx-